onsdag 23. desember 2015

Snart!
Å, Emmanuel, du vår konge og vår lovgiver,
du frelser som folket lengter etter!
Kom og forløs oss, Herre vår Gud.

Kom, Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk.

tirsdag 22. desember 2015

Verdens konge!


O Rex Gentium, et desideratus earum,
lapisque angularis, qui facis utraque unum:
veni, et salva hominem,
quem de limo formasti.

O rex gentium. Å verdens konge, alle folk venter deg med lengsel.
 Du er den hjørnesten som samler alle til ett.
 Forløs det falne menneske
 som du har skapt av jord!

Kom, Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk

mer info 
her

mandag 21. desember 2015

O Oriens
O Oriens,
splendor lucis aeternae, et sol justitiae:
veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis.

O oriens. Å, solrenning,
 du glans av det evige lys, rettferds sol.
Kom, lys for dem som sitter i mørke og dødens skygge.

Kom, Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk.

mer info 
her

søndag 20. desember 2015

Dagens antifonO Clavis David, et sceptrum domus Israel;
qui aperis, et nemo claudit;
claudis, et nemo aperit:
veni, et educ vinctum de domo carceris,
sedentem in tenebris, et umbra mortis.

O clavis David. Å, nøkkel til Davids hus, du Israels kongestav. 
Når du åpner, skal ingen lukke til,
 når du lukker, skal ingen åpne. 
Løs fangene av syndens lenker 
og før dem ut av dødens skygge.

Kom Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk.mer info her

KUNNGJØRINGER SØNDAG 20. DESEMBER 2015


Messetider og øvrig program for julen i St. Ansgar menighet finnes på oppslag i gangen. Det er også lagt ut på menighetens informasjonsblogg. Dere kan også ta med juleprogrammet hjem. Det er trykket opp og ligger bak i kirken.

Fra og med i morgen og frem til 2. januar gjelder ikke St.Ansgar menighets vanlige messetider, men bare de tider som er angitt i juleprogrammet.

Vær oppmerksom på nye messetider nyttårsaften og 1. nyttårsdag.
Nyttårsaften blir messen kl. 16.00 og 1. nyttårsdag blir det høymesse på norsk kl. 13.00.


Søndag 27. desember kl. 16.30 blir det juletrefest for alle barn og voksne.
Dette blir en juletrefest etter tradisjonelt norsk mønster med kaker og brus og kaffe, loddsalg, gang rundt juletreet og besøk av nissen med godt til barna. Påmelding på plakat i KIGA.

Samme kveld kl. 19.00 inviterer ungdomslaget til julekonsert til inntekt for adventsaksjonen. Velkommen store og små.


Etter messen er det julesalg i KIGA til inntekt for menigheten.  Dere kan kjøpe lys, såper, bøker etc. og ikke minst lodd i julelotteriet.

lørdag 19. desember 2015

O radix JesseO Radix Jesse, qui stas in signum populorum,
super quem continebunt reges os suum,
quem Gentes deprecabuntur:
veni ad liberandum nos, jam noli tardare.

O radix Jesse. Å skudd på Jesse rot, underfulle tegn for alle folkeslag.
 Konger skal tie når du taler, 
og folkeslag skal bøye kne.

Kom Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk.

mer info 
her

Julen 2015


Tirsdag, 22. desember
Kl. 18.00 Messe  
Tilbedelse og skriftemål etter messen


Lille Julaften, onsdag 23. desember
 Kl.17.00 Skriftemål 
 Kl. 18.00 Messe
Anledning til skriftemål også etter messen.Julaften, torsdag 24. desember
kl. 15.00 Barnemesse
kl. 17.00 Messe på vietnamesisk
kl. 24.00 MidnattsmessenJuledagen, fredag 25. desember                                                      
kl.  9.15 Messe på polsk
kl. 11.00 Juledagens Høymesse
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
kl. 14.00 Messe på Stella Maris i Mandal2. juledag, lørdag 26. desember
(Den hellige Stefan)
kl.   9.15 Messe på polsk
kl. 11.00 Høymesse
kl. 14.00 Messe i Farsund
kl. 17.00 Messe i Flekkefjord


Søndag 27.desember( Den hellige familie)
kl.   9.15 Messe på polsk
kl. 11.00 Høymesse
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
kl. 14.00 Messe på polsk på Stella Maris, Mandal
Kl. 16.30 Juletrefest
Kl. 18.00 Messe
Kl. 19.00 Ungdomslagets julekonsert


Mandag 28.desember
 Kl. 18.00 Tradisjonell latinsk messe etter 1962-messeboken

Tirsdag 29. desember
Kl.18.00 Messe og sakramentstilbedelse

Onsdag 30. desember
Kl. 18.00 Messe 


Nyttårsaften, torsdag 31. desember
kl. 16.00 Takkemesse for året som har gått. NB nytt klokkeslett!

Julens oktavdag, fredag 1. januar 2016,  
kl. 13.00 Høymesse på norsk NB Nytt klokkeslett!
kl. 15.00 Messe etter kaldeisk ritus

Lørdag 2. januar  
Kl. 13  Messe  


Søndag 3. januar (2. søndag etter jul)
Kl. 09.15 Messe på polsk
Kl. 11.00 Høymesse 
Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl. 18.00 Messe 

Tirsdag 5. januar
Kl. 18 Messe og sakramentstilbedelse

Herrens åpenbaring (epifania), onsdag 6. januar
Kl. 18.00 Høymesse

fredag 18. desember 2015

O Adonai
O Adonai, et Dux domus Israel,
qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti,
et ei in Sina legem dedisti:
veni ad redimendum nos in brachio extento.

O Adonai. Å, Herre, du høvding for Israels hus.
Du talte til Moses fra tornebuskens flammer
og gav ham loven på Sinai berg.
Strekk ut din sterke arm og frels oss fra syndens åk.

Kom, Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk.
Mer info her

torsdag 17. desember 2015

Siste uke av advent!O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti,
attingens a fine usque ad finem,
fortiter suaviter disponens que omnia:
veni ad docendum nos viam prudentiae.

O Sapientia. Å, visdom, du evige Ord som Gud har talt.
Du råder for hele verden. Sterk og mild leder du alt.
Kom, lær oss å leve klokt og rett.

Kom, Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk.

Les mer her

mandag 14. desember 2015

KUNNGJØRINGER SØNDAG 13. DESEMBER 2015Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Det blir ingen konfirmantundervisning onsdag 16. desember.


Torsdag 17. desember er det messe kl. 11.00 og felles lunch etterpå.

Torsdag 17. desember blir det skriftemål for 9. klasse kl. 17.00 til kl. 20.00.

Fredag 18. desember er det møte i ungdomslaget SAUL kl. 18.30. Alle fra 8. klasse er velkommen.


Lørdag 19. desember kl. 14.00 er det messe på spansk i St. Ansgar kirke. Det er også messe på tagalog kl. 14.00, men denne messen feires i personalkantinen på UiA. Kl. 15.00 er det messe på fransk i St. Ansgar kirke.

Kollekt uke 49


Lørdag 5. desember. Messe kl. 13.00                  kr.         375,-
Lørdag 5. desember. Messe Lyngdal kl. 14.00   «            716,-
Søndag  6. des. Kaldeisk messe kl. 15.00           «          1679,-
Søndag 6. desember. Messe kl. 9.15                   «          1592,-
Søndag 6. desember. Messe kl. 11.00                 «          2320,-
Søndag 6. desember. Messe kl. 13.00                 «          2038,-
Søndag 6. desember. Messe kl. 18.00                 «            272,-
Tirsdag 8. desember. Kirkevigsel kl. 18.00        «           4219,-

                                                                       SUM   kr. 13211,-


Sum hittil i år.  Kr  480.152,-

Hjertelig takk for alle bidrag!
onsdag 9. desember 2015

Messe på Stella Maris

Søndag 13. desember kl. 14.00 er det messe på norsk i kapellet på Stella Maris i Mandal.

Siste katekeselørdag før jul!


Lørdag 12. desember er det katekese. 1.-4. klasse kl. 10.00 til 14.00 og 5. til 7. klasse kl. 13.00 til 17.00 og 8. klasse fra kl. 14.00 til 17.00.

Nytt møte i SAUL

Fredag 11. desember er det møte i ungdomslaget SAUL kl. 18.30. Alle fra 8. klasse er velkommen.

Kirken vår er konsekrert!
Tirsdag 8.12. ble kirken vår behørig konsekrert. Vi kommer tilbake med en større omtale og masse bilder i neste uke, følg med!

tirsdag 8. desember 2015

Kirkekonsekrasjon i dag!

Tirsdag 8. desember kl. 18.00 er alle hjertelig velkommen til høytidelig messe med biskop Bernt. Han vil da konsekrere alteret og kirken. Vi håper mange vil få med seg denne vakre liturgien som vil hjelpe oss til å verdsette kirken som et hellig hus. Denne messen markerer også avslutningen av 125års jubileet for St. Ansgar menighet. Etter messen er alle invitert til en enkel mottagelse med forfriskninger i KIGA.

8. desember er Høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse.  

Mer informasjon om denne høytiden her

Her kan du lese st.Anne Bentes betraktning rundt denne høytiden.

mandag 7. desember 2015

Dugnadsmandag!I morgen er det en høytidelig dag! Alt skal være på stell, derfor blir det dugnad i kirken med messingpuss etc. mandag 7. kl 12. 

Samme dag kl. 17.45 til 20.00 er det korøvelse for kirkevigselen på tirsdag 8. desember. Har du lyst til å synge i koret på tirsdag? Møt frem på øvelsen mandag.

KUNNGJØRINGER SØNDAG 6. DESEMBER 2015Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00

Mandag 7. desember kl. 12.00 blir det dugnad i kirken med messingpuss etc.

Mandag 7. desember kl. 17.45 til 20.00 er det korøvelse for kirkevigselen på tirsdag 8. desember. Har du lyst til å synge i koret på tirsdag? Møt fem på øvelsen mandag.

Tirsdag 8. desember kl. 18.00 er alle hjertelig velkommen til høytidelig messe med biskop Bernt. Han vil da konsekrere alteret og kirken. Vi håper mange vil få med seg denne vakre liturgien som vil hjelpe oss til å verdsette kirken som et hellig hus. Denne messen markerer også avslutningen av 125års jubileet for St. Ansgar menighet. Etter messen er alle invitert til en enkel mottagelse med forfriskninger i KIGA.

Torsdag 10. desember er det messe kl. 11.00 og felles lunch etterpå.

Fredag 11. desember er det møte i ungdomslaget SAUL kl. 18.30. Alle fra 8. klasse er velkommen.


Lørdag 12. desember er det katekese. 1.-4. klasse kl. 10.00 til 14.00 og 5. til 7. klasse kl. 13.00 til 17.00 og 8. klasse fra kl. 14.00 til 17.00.

Søndag 13. desember kl. 14.00 er det messe på norsk i kapellet på Stella Maris i Mandal.

Også i år blir det et julelotteri til inntekt for menigheten. Lodd kan kjøpes etter messen. Lodd kan betales med kort.

I 2016 vil St. Ansgar få mindre kommunestøtte på grunn av registreringssaken. Vi vil trenge deres hjelp. Kollekt, julelotteri og kjøp av bøker og lignende hjelper. Men vi trenger også faste givere. Menighetens finansråd vil informere mer om dette.

fredag 4. desember 2015

Messe i Lyngdal

Lørdag 5. desember kl. 14.00 er det messe i Lyngdal. Messen feires i kirkegårdskapellet bak Lyngdal kirke. Alle er hjertelig velkommen!lørdag 28. november 2015

KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. NOVEMBER 2015Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Onsdag 2. desember er det rosenkransbønn og Maria-andakt på engelsk etter kveldsmessen. Rosary and novena in english after evening mass on wednesday.


Torsdag 3. desember er det messe kl. 11.00 og felles lunch etterpå.


Fredag 4. desember er det  sakramentstilbedelse og skriftemål fra kl. 17.00  til 17.45. Messe kl. 18.00

Det er også møte i ungdomslaget SAUL på fredag kl. 18.30. Alle fra 8. klasse er velkommen.


Lørdag 5. desember kl. 14.00 er det messe i Lyngdal. Messen feires i kapellet bak Lyngdal kirke.


Søndag 6. desember gleder vi oss over å introdusere en ny messe i vår menighet. Hver første søndag i  måneden kl. 15.00 vil Fader Rooni Isshak Hanna Yousif feire messe etter kaldeisk ritus i St. Ansgar kirke.


Tirsdag 8. desember kl.18.00 blir det pontifikal høymesse med biskop Bernt Eidsvig med konsekrasjon av det nye alteret og kirken.


Minnepinnene med bilder fra konfirmasjonen klare og kan avhentes i sakristiet.

Kollekt uke 46 og 47


Søndag 8. nov. Messe Stella Maris kl. 14.00     kr.          547,-
Lørdag 14 november. Messe kl. 13.00               kr.        1390,-
Søndag 15. november. Messe kl. 9.15               «           1394,-
Søndag 15. november. Messe kl. 11.00             «           2262,-
Søndag 15. november. Messe kl. 13.00             «           2383,-
Søndag  15. november. Messe kl. 18.00            «             534,-
Lørdag 21. november. Messe kl. 13.00              «             782,-
Lørdag 21. nov. Messe på spansk kl. 14.00       «              541,-
Lørdag 21. nov. Messe Farsund/Flekkefjord      «           1335,-
Søndag 22. november. Messe kl. 9.15                «           1735,-
Søndag 22. november. Messe kl. 11.00              «           2281,-
Søndag 22. november. Messe kl. 13.00              «           2000,-
Søndag. 22. nov. Messe Stella Maris kl. 14.00   «             528,-
Søndag 22. november. Messe kl. 18.00              «             410,-

                                                                       SUM   kr. 18122,-


Sum hittil i år.  Kr  456.309,- 


Hjertelig takk for alle bidrag!

mandag 23. november 2015

Ny juniorkveld i St.Ansgar

St. Ansgar juniorklubb

Har du barn fra 3. til 7. klasse?

Nå er det igjen tid for St. Ansgars juniorklubb. Her blir barna kjent med hverandre gjennom forskjellige aktiviteter, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.

                       Fredag 27.11             klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.
                      
Påmelding innen onsdag 25.11. til kontaktpersonene.

Kontaktpersoner:  Dung Phan mob. 41844223 og Mona Jardim mob. 95856044
           
Bilder fra tidligere klubbkvelder finner dere   her , her og her

Denne gangen er det juleverksted. Vi skal
·      ha mimeleken
·      lage juletre av finér og pynte det
·      lage lykter og julekort
·      bake cookies
·      spise julegrøt med mandel

·      be og synge i kirka