Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

fredag 21. november 2014

Nytt fra menighetsrådet november 2014


Nytt alter 
Thinh presenterer forslag han har utarbeidet i samarbeid med p. Frode og Luan. Rådet går inn for dette forslaget. Prisen anslås til mellom 100 og 150 000. Vi får da nytt alter, lesepult og tabernakel. Den gamle alterplaten gjenbrukes, likeså dør og innramming til tabernakel. Interesserte kan kontakte Luan eller Thinh for å se forslaget.

Nytt krusifiks over alteret Vi har sett på flere forslag fra Polen. Vi ønsker mørkt kors, lys corpus, alt i heltre. Vi ønsker ikke malt corpus, men trehvitt og lakkert med matt lakk. Vi ønsker også en anatomisk korrekt Kristus. Det antydes en pris på ca 5000.

Sognepresten informerer
·      Medlemstall: pr. 1.11: 4816
·      Fakkeltog for forfulgte kristne er arrangert, med ca 300-400 deltagere, noen fra vår menighet.
·      Takplatene skiftet ut på dugnad. Det mangler nye plater over det nye galleriet, dette ankommer og skiftes snart ut, av samme dugnadsgjeng.
·      Utskifting av rekkverk på galleriene står for tur, dette må kanskje vente til nytt budsjettår.

Økonomi/regnskap/budsjett
Det nye finansrådet har hatt møte og sett på regnskapstall pr. 31.8. Dette var ikke nok til å lage budsjett, men de legger budsjettet frem på neste menighetsrådsmøte, 3.12. Vi trenger å øke faste månedlige bidrag, og en informasjonskampanje må til. Komité til å jobbe med dette velges på neste møte.

Kirkegt. 5.
Rådet har mottatt mail fra en av menighetens medlemmer, med forslag til bruk av bygget, samt utkast til finansieringsplan. Finansieringsplanen er dog ikke realistisk, da den ikke tar høyde for oppussingskonstnader, som må påregnes å ligge på over 10 millioner. Initiativet settes pris på, men rådet ser ikke at vi har råd til å gjennomføre dette. P. Frode gjør et  siste fremstøt til OKB og spør om de vil sikre seg eiendommen. Med mindre de kommer på banen har vi dessverre ikke råd til å sikre oss eiendommen.

Stella Maris
Prisantydning fra megler er ikke på mer enn ca 2 millioner. Eiendommen er regulert til kirkelig formål(fremre del) og friluftsformål(bakre del). Husene er også i heller dårlig stand.
Pr i dag mottar vi 23 000 kr pr år til vedlikehold fra OKB. Leieinntekter til nå i år er på 31 000 kr. Vedlikeholdsutgifter til nå i år er på 80 000 kr.
En komité, bestående av Grete Kaspersen, Tore Heidenreich, Margaret Aanonsen og Phong Khac Mai jobber videre med saken.  

PRO-høstmøtet
Ikke så mye skjedde, det handlet mest om AUarbeid. Foredrag fra Foreningen for Livsvern og Menneskeverd, bl.a om forhold for handikappede i menighetene. Biskopen orienterte om saken om feilregistrering av medlemmer, og ba om at menighetene ikke uttaler seg om saken til media, men  henviser til biskopen. OKB har ansatt en person i 100 % stilling for å kartlegge forskjellige nasjonale grupper i kirken og deres situasjon og ønsker. Han kommer til St.Ansgar 13.11.

SAUL (adventsaksjon/julekonsert)
Caritas arrangerer juletrefest 28.12 fra kl. 16, og SAUL skal hjelpe til. De arrangerer sin julekonsert i etterkant av juletrefesten, ca. kl. 19.30. Det blir da enkelt for deltagere på juletrefesten å delta på konserten også.

Julebasar/Julelotteri
I år arrangerer menigheten julelotteri med flotte premier, følg med! J

125års-jubileumskomité.
Medlemmene til komitéen er snart klare til innsats, og Marit Bruce er allerede i gang med arbeidet med et jubileumshefte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar