Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

fredag 14. november 2014

Kirkekaffe til inntekt for kristne i Russland

 Førstkommende søndag, 16.11., arrangerer Josefa Grosås kirkekaffe til inntekt for russiske katolikker. Det selges lys til advent, jul og Roratemesser, samt litteratur og devocionaler. Her forteller hun om hva pengene går til, og litt om bakgrunnen for dette arbeidet: 

Mot slutten av 90 tallet var det flere innlegg i tidsskrifter utgitt i Oslo katolske bispedømme om vår kirkes situasjon i Russland med kontaktinformasjon.
Vi kontaktet vår sogneprest p. Heinz – Josef som positivt anbefalte å søke menighetsrådet om å starte opp med støttevirksomhet.
Det ble tildelt 4 kirkekaffe-søndager årlig der det i tillegg kan selges diverse devocionalier til inntekt for arbeidet i Russland.
Gjennom årenes løp er det skrevet flere informative artikler i vårt menighetsblad, St. Ansgarsnytt, om arbeidet som nå er inne i det man kan kalle et 3. stoppested.
Det hele startet med St. Olga menighet i Moskva, flyttet seg videre til Tambow, 50 mil øst for Moskva. Nå går støtten til menighetsarbeid ved Vår Frues kirke i Zamiensk som er en by i den Russiske Kaliningrad – enklaven.

Det viktige arbeidet med å reise den katolske kirken i Russland etter kommunismens fall i 1991 er godt i gang. Det har skjedd mye på relativt kort tid. Mursteinene faller på plass og katolikker har et sted å feire sin messe samtidig som menneskenes engasjement er voksende. Etter årevis med undertrykkelse begynner folk å føle seg trygge på hverandre, dette mye takket være våre misjonærer. Katolikkene i Russland er stolte over deres gjenoppbygde kirke og dypt takknemlige overfor støtten fra den vestlige verden, samtidig som de ber om støtte til det viktige arbeidet på veien videre.

En stor utfordring er de økonomiske rammene knyttet til det humanitære arbeidet. Likevel har vi vært i stand til å hjelpe til litt med deres støtte.
o   Barneleir ved Østersjøen.
o   Hjelp til omsorg for eldre og barn.
o   Julegaver til barn.
o   Katekese.

Takk til alle i St. Ansgar menighet som støtter arbeidet i Russland.
Vi er veldig takknemlige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar