søndag 30. november 2014

Kunngjøringer 30. november 2014


 Også denne adventstiden blir det Roratemesser. Det er messer tidlig om morgenen, hvor det bare brukes levende lys. Disse messene feires Ad Orientem, det vil si vendt mot øst. En gammel tradisjon hvor soloppgangen er et symbol på Kristi ankomst. Det blir som vanlig felles frokost i KIGA etterpå for dem som har tid. Første roratemesse blir fredag 5. desember kl. 06.30. Velkommen.

Lørdag 6. desember er det messe i Farsund kl. 12 og i Flekkefjord kl. 16
Søndag 7. desember er det messe på Stella Maris i Mandal kl. 14

Lørdag 28. desember blir det igjen juletrefest i menigheten etter noen års pause. Takk til Caritas-gruppen som står for dette initiativet. Se oppslag og meld deg og dine på ved å skrive deg på listen.

onsdag 26. november 2014

Velkommen til Caritashøstmøte!
Torsdag   27. november er alle hjertelig velkommen til 
Caritashøstmøte. Det er lang tradisjon i vår menighet for at Caritasgruppen arrangerer et møte for menigheten om høsten og et om våren. Vi håper mange vil sette av tid til en hyggelig kveld med fellesskap i menigheten. La oss bli bedre kjent med hverandre. 

Vi får besøk av Alexander Golding fra Caritas Norge, kjent fra TV-nyhetene i forbindelse med syklonen på Filippinene for et år siden. Han vil fortelle litt om hva Caritas gjør rundt om i verden, altså hva pengene vi gir går til. Ellers blir det mat og drikke og  utlodning. Ta med mat til å dele, samt en gevinst. Velkommen til en hyggelig kveld i KIGA torsdag. kl. 19

søndag 23. november 2014

Kunngjøringer 23. november 2014


Torsdag   27. november er alle hjertelig velkommen til Caritas høstmøte. Det er lang tradisjon i vår menighet for at Caritasgruppen arrangerer et møte for menigheten om høsten og et om våren. Vi håper mange vil sette av tid til en hyggelig kveld med fellesskap i menigheten. La oss bli bedre kjent med hverandre. Vi får besøk av Alexander Golding fra Caritas Norge, kjent fra TV-nyhetene i forbindelse med syklonen på Filippinene for et år siden. Han vil fortelle litt om hva Caritas gjør rundt om i verden, altså hva pengene vi gir går til. Ellers blir det mat og drikke og  utlodning. Ta med mat til å dele, samt en gevinst. Velkommen til en hyggelig kveld i KIGA torsdag. kl. 19.

Lørdag 29. november er alle velkommen til polsk St. Nikolasfeiring fra kl. 13-17. 

Lørdag 6. desember arrangerer Oslo katolske bispedømme et familieseminar – Hus på fjell. Påmelding snarest, kontakt sognepresten for informasjon.

fredag 21. november 2014

Nytt fra menighetsrådet november 2014


Nytt alter 
Thinh presenterer forslag han har utarbeidet i samarbeid med p. Frode og Luan. Rådet går inn for dette forslaget. Prisen anslås til mellom 100 og 150 000. Vi får da nytt alter, lesepult og tabernakel. Den gamle alterplaten gjenbrukes, likeså dør og innramming til tabernakel. Interesserte kan kontakte Luan eller Thinh for å se forslaget.

Nytt krusifiks over alteret Vi har sett på flere forslag fra Polen. Vi ønsker mørkt kors, lys corpus, alt i heltre. Vi ønsker ikke malt corpus, men trehvitt og lakkert med matt lakk. Vi ønsker også en anatomisk korrekt Kristus. Det antydes en pris på ca 5000.

Sognepresten informerer
·      Medlemstall: pr. 1.11: 4816
·      Fakkeltog for forfulgte kristne er arrangert, med ca 300-400 deltagere, noen fra vår menighet.
·      Takplatene skiftet ut på dugnad. Det mangler nye plater over det nye galleriet, dette ankommer og skiftes snart ut, av samme dugnadsgjeng.
·      Utskifting av rekkverk på galleriene står for tur, dette må kanskje vente til nytt budsjettår.

Økonomi/regnskap/budsjett
Det nye finansrådet har hatt møte og sett på regnskapstall pr. 31.8. Dette var ikke nok til å lage budsjett, men de legger budsjettet frem på neste menighetsrådsmøte, 3.12. Vi trenger å øke faste månedlige bidrag, og en informasjonskampanje må til. Komité til å jobbe med dette velges på neste møte.

Kirkegt. 5.
Rådet har mottatt mail fra en av menighetens medlemmer, med forslag til bruk av bygget, samt utkast til finansieringsplan. Finansieringsplanen er dog ikke realistisk, da den ikke tar høyde for oppussingskonstnader, som må påregnes å ligge på over 10 millioner. Initiativet settes pris på, men rådet ser ikke at vi har råd til å gjennomføre dette. P. Frode gjør et  siste fremstøt til OKB og spør om de vil sikre seg eiendommen. Med mindre de kommer på banen har vi dessverre ikke råd til å sikre oss eiendommen.

Stella Maris
Prisantydning fra megler er ikke på mer enn ca 2 millioner. Eiendommen er regulert til kirkelig formål(fremre del) og friluftsformål(bakre del). Husene er også i heller dårlig stand.
Pr i dag mottar vi 23 000 kr pr år til vedlikehold fra OKB. Leieinntekter til nå i år er på 31 000 kr. Vedlikeholdsutgifter til nå i år er på 80 000 kr.
En komité, bestående av Grete Kaspersen, Tore Heidenreich, Margaret Aanonsen og Phong Khac Mai jobber videre med saken.  

PRO-høstmøtet
Ikke så mye skjedde, det handlet mest om AUarbeid. Foredrag fra Foreningen for Livsvern og Menneskeverd, bl.a om forhold for handikappede i menighetene. Biskopen orienterte om saken om feilregistrering av medlemmer, og ba om at menighetene ikke uttaler seg om saken til media, men  henviser til biskopen. OKB har ansatt en person i 100 % stilling for å kartlegge forskjellige nasjonale grupper i kirken og deres situasjon og ønsker. Han kommer til St.Ansgar 13.11.

SAUL (adventsaksjon/julekonsert)
Caritas arrangerer juletrefest 28.12 fra kl. 16, og SAUL skal hjelpe til. De arrangerer sin julekonsert i etterkant av juletrefesten, ca. kl. 19.30. Det blir da enkelt for deltagere på juletrefesten å delta på konserten også.

Julebasar/Julelotteri
I år arrangerer menigheten julelotteri med flotte premier, følg med! J

125års-jubileumskomité.
Medlemmene til komitéen er snart klare til innsats, og Marit Bruce er allerede i gang med arbeidet med et jubileumshefte.

Forrige ukes kollekt

Lørdag 15. november. Messe kl. 13.00              kr.    903,-
Lørdag. 15. nov. Spansk messe kl. 14.00                 600,-
Søndag  16. november. Messe kl. 9.30                   1740,-
Søndag  16. november. Messe kl. 11.00                 3734,-     
Søndag  16. november.  Messe kl. 13.00                2030,-
Søndag 16. nov. Messe Stella Maris 14.00               581,-
Søndag  16. november. Messe kl. 18.00                     76,-                
                                                SUM kr. 9664,-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Hittil i år :kr. 418.087,-

Hjertelig takk for alle bidrag!

onsdag 19. november 2014

Velkommen til troskurs
Torsdag 20.november fortsetter innføringskurset i katolsk tro. Kurset vil gå over ti torsdagskvelder i løpet av vinteren. Kurset følger den amerikanske presten Robert Barrons filmserie ”Catholicism” og hver kveld vil vi se en episode og deretter ha foredrag og samtale. Kurset er åpent for alle interesserte og anbefales både for dem som ønsker å bli katolikk og for katolikker som vil lære mer om sin tro. Hver kurskveld vil vare fra kl. 18.45 – 21. Velkommen etter kveldsmessen!

Les mer om filmserien og boken her

mandag 17. november 2014

Dugnadstid igjen!

Tirsdag 18. november blir det dugnad i kirken fra kl. 18.30. Nå skal resten av de nye takplatene settes opp for å forbedre akustikken. Frivillige ønskes!

søndag 16. november 2014

Kunngjøringer 16. november 2014Tirsdag 18. november blir det dugnad i kirken fra kl. 18.30. Nå skal resten av de nye takplatene settes opp for å forbedre akustikken. Frivillige ønskes!

Torsdag 20. november er det igjen troskurset ”Katolisisme” fra kl. 18.45 til kl. 21

Fredag 21. november er det sakramentstilbedelse etter messen.

Lørdag 22. november er det messe på fransk kl. 16

Så en påminnelse om Caritaskvelden den 27. november. Vi håper mange vil sette av tid til en hyggelig kveld med fellesskap i menigheten. La oss bli bedre kjent med hverandre. 

fredag 14. november 2014

Kirkekaffe til inntekt for kristne i Russland

 Førstkommende søndag, 16.11., arrangerer Josefa Grosås kirkekaffe til inntekt for russiske katolikker. Det selges lys til advent, jul og Roratemesser, samt litteratur og devocionaler. Her forteller hun om hva pengene går til, og litt om bakgrunnen for dette arbeidet: 

Mot slutten av 90 tallet var det flere innlegg i tidsskrifter utgitt i Oslo katolske bispedømme om vår kirkes situasjon i Russland med kontaktinformasjon.
Vi kontaktet vår sogneprest p. Heinz – Josef som positivt anbefalte å søke menighetsrådet om å starte opp med støttevirksomhet.
Det ble tildelt 4 kirkekaffe-søndager årlig der det i tillegg kan selges diverse devocionalier til inntekt for arbeidet i Russland.
Gjennom årenes løp er det skrevet flere informative artikler i vårt menighetsblad, St. Ansgarsnytt, om arbeidet som nå er inne i det man kan kalle et 3. stoppested.
Det hele startet med St. Olga menighet i Moskva, flyttet seg videre til Tambow, 50 mil øst for Moskva. Nå går støtten til menighetsarbeid ved Vår Frues kirke i Zamiensk som er en by i den Russiske Kaliningrad – enklaven.

Det viktige arbeidet med å reise den katolske kirken i Russland etter kommunismens fall i 1991 er godt i gang. Det har skjedd mye på relativt kort tid. Mursteinene faller på plass og katolikker har et sted å feire sin messe samtidig som menneskenes engasjement er voksende. Etter årevis med undertrykkelse begynner folk å føle seg trygge på hverandre, dette mye takket være våre misjonærer. Katolikkene i Russland er stolte over deres gjenoppbygde kirke og dypt takknemlige overfor støtten fra den vestlige verden, samtidig som de ber om støtte til det viktige arbeidet på veien videre.

En stor utfordring er de økonomiske rammene knyttet til det humanitære arbeidet. Likevel har vi vært i stand til å hjelpe til litt med deres støtte.
o   Barneleir ved Østersjøen.
o   Hjelp til omsorg for eldre og barn.
o   Julegaver til barn.
o   Katekese.

Takk til alle i St. Ansgar menighet som støtter arbeidet i Russland.
Vi er veldig takknemlige.