onsdag 28. mai 2014

Årets 1.kommunionPå grunn av skrivefeil i foreldrebrevet har det oppstått forvirring om datoen for barnas første kommunion. Det bekreftes at datoen er 7. juni.


1. kommunionsmessen er lørdag 7. juni kl. 11.
Messe på tagalog

Søndag 1.6 kl. 15.00 er det messe på tagalog i St.Ansgar

Nytt besøk fra St.Elisabeth kloster

 


Søndag 1. juni får St.Ansgar igjen besøk av ortodokse nonner fra klosteret St Martyr Grand Princess Elisabeth i Minsk. Nonnene  arbeider innen mange felt, bl.a. hjem for barn og voksne med spesielle behov, innen den offentlige psykiatrien, de  driver en tuberkoloseklinikk og en hjemmetjeneste for psykisk utviklingshemmede barn. 


Slike ting koster penger! For å drive alle disse tiltakene skaffer de penger gjennom ikonamaling, de syr og broderer, de driver treskjæringsverksteder og smier. 
De arbeider også innenfor religiøs utdanning, og driver forlagsvirksomhet.
På søndag besøker noen av dem altså St.Ansgar, og etter høymessen kan man støtte dem ved å kjøpe deres produkter.
 Les mer om dem her


Ny bakgård!

Snart starter dugnaden for å legge ny stein i bakgården. Vi trenger flere frivillige! Noen flere nå og arbeidet kan ta mye kortere tid. Ta kontakt med vaktmester Tam eller med p. Michael.Er dette Tam som må gjøre alt selv? 

Velkommen til Barneleir Sør!

Norges Unge katolikker inviterer til leirer for barn og ungdom denne sommeren. Spesielt anbefales Barneleir Sør for barn i alderen 8 til 11 år. Leiren skal være på Stella Maris i Mandal fra 28. juni til 5. juli. Se plakat og brosjyre i gangen. Ta kontakt med p. Frode for mer informasjon. Du kan også lese mer og melde deg på her

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag 29. mai er Kristi Himmelfartsdag. I Oslo katolske bispedømme er det obligatorisk messedag denne dagen, dvs at det er som en helt vanlig søndag. Det er også messer som på en søndag: 9.30(polsk), 11(norsk), 13(vietnamesisk) og 18(engelsk). Les gjerne mer her

tirsdag 27. mai 2014

Husk vesper og sakramentstilbedelse i dag!

Tirsdag 27. mai er det vesper kl. 17.40, messe kl. 18 og sakramentstilbedelse etter messen og frem til kl. 19


søndag 25. mai 2014

Kunngjøringer søndag 25.mai 2014Tirsdag 27. mai er det vesper kl. 17.40, messe kl. 18 og sakramentstilbedelse etter messen og frem til kl. 19
Onsdag 28. mai er det messe kl. 18 og rosenkransbønn etter messen.

Torsdag 29. mai er Kristi himmelfartsdag. Denne dagen er pliktig messedag i vårt bispedømme og det er messer som på en søndag, dvs. kl. 9.30, 11, 13 og 18.

Lørdag 31. mai er det messe i Farsund kl. 12 og messe i Flekkefjord kl. 16

Lørdag 31. mai er det messe på kroatisk kl 11, messe på norsk kl. 13, messe på spansk kl. 14. og messe på litauisk kl. 18. I St. Ansgar kirke.

Søndag 1. juni er det messer som vanlig og dessuten messe på tagalog kl  15.

Norges Unge katolikker inviterer til leirer for barn og ungdom denne sommeren. Spesielt anbefales Barneleir Sør for barn i alderen 8 til 11 år. Leiren skal være på Stella Maris i Mandal fra 28. juni til 5. juli. Se plakat og brosjyre i gangen. Ta kontakt med p. Frode for mer informasjon.

Snart starter dugnaden for å legge ny stein i bakgården. Vi trenger flere frivillige! Noen flere nå og arbeidet kan ta mye kortere tid. Ta kontakt med vaktmester Tam eller med p. Michael etter messen.

torsdag 22. mai 2014

Kollekt forrige uke

Søndag 18. mai. Messe kl. 9.30                           kr.  1175,-
Søndag 18. mai. Messe kl. 11.00                              2890,-
Søndag 18. mai. Messe kl. 13.00                              2150,-
Søndag 18. mai. Flekkefjord 14.00                             70,-
Søndag 18. mai. Messe kl. 18.00                                284,-
             
                                                                           Sum  6569,-        

                                                                                               
  Hittil i år :  kr. 189.244,-


På festen lørdag 17. mai kom det inn kr. 7210,- i gaver !Hjertelig takk for alle bidrag!

søndag 18. mai 2014

Presteforflytninger

Presteforflytningene denne sommeren berører også St. Ansgar menighet.
Begge kapellanene, p. Michael og p. Mariusz, forlater menigheten. Se kunngjøringen her


Kunngjøringer

Onsdag 21. mai: Rosenkransbønn etter kveldsmessen. Både messen og rosenkransen denne dagen bes for de bortførte skolejentene i Nigeria.

Torsdag 22. mai: 
Messe kl 11 etterfulgt av formiddagstreff

onsdag 14. mai 2014

Kollekt forrige uke

    
Lørdag 10. mai. Messe kl. 13.00                         kr.    473,-
Søndag 11. mai. Messe kl. 9.30                               1105,-
Søndag 11. mai. Messe kl. 11.00                             3528,-
Søndag 11. mai. Messe kl. 13.00                             1970,-
Søndag 11. mai. Messe Stella Maris 15.00              700,- 
Søndag 11. mai. Messe kl. 18.00                             195,-     
             
                                                                      Sum  7971,-     
                                                                                             
  Hittil i år :  kr. 182.675,-


Hjertelig takk for alle bidrag!

tirsdag 13. mai 2014

17.mai i St.Ansgar


Lørdag 17. mai blir det messe kl 15.30. Det er ikke messe kl. 13.

Ca. kl. 17.30, etter borgertoget,  blir det grillfest i og utenfor KIGA. Kollekt ved inngangen går til byggeprosjektet.
Vi må vite hvor mange som kommer slik at mat kan forberedes.  Påmelding på listen som henger utenfor kjøkkenet i KIGA.Kunngjøringer søndag 11.mai 2014Det er messe kommende uke tirsdag til fredag kl. 18

Tirsdag 13. mai er det møte i 18+ gruppen.  Alle unge voksne er hjertelig velkomne. Møtet begynner med sangøvelse kl. 17.30, deretter messe og tilbedelse. Etter messen har pater Hallvard innledning til kveldens tema: ”Hjelp meg Gud- jeg har eksamen- altså om bønn”

Onsdag 14 i mai blir det rosenkransbønn på norsk etter kveldsmessen.

Torsdag 15. mai er det  messe kl. 11 med formiddagstreff etterpå

Lørdag 17. mai er det messe kl. 15.30. Det er ikke messe kl 13 denne dagen.
St. Ansgar menighet inviterer til grillfest 17. mai etter borgertoget. Ca. 17.30. Inngangskollekt til byggeprosjektet. Påmelding. Skriv deg på listen utenfor kjøkkenet i KIGA.

Nytt fra menighetsrådet

Nytt fra  menighetsrådet mai 2014


·      p. Michael blir kapellan i Porsgrunn fra 1. september.
·      4500 medlemmer pr.1.5
·      Innvielse av kirken: Aktuelle tidspunkt er oktober, november 2014, januar eller august 2015. Det er stemning for august 2015


Menighetsrådet har fått brev fra en av menighetens medlemmer, som mener det er for mye latin i søndagsmessene. Vi har diskutert saken, og som blant menighetens medlemmer for øvrig er det delte meninger om dette også i menighetsrådet. P. Frode skal se nærmere på dette, i samarbeid med organisten, og passe på at det blir en god balanse mellom norsk og latin. Det er ikke aktuelt å fjerne all latin, da dette også er en viktig del av Kirkens tradisjon. Vedkommende etterlyste også offentliggjøring av menighetsrådets referater, ved oppheng, trykking i menighetsblad og/eller utsending på mail til menighetens medlemmer. Menighetsrådet har tidligere vedtatt at referatene ikke skal offentliggjøres, men at det skrives og henges opp/legges ut på blogg et sammendrag etter hvert møte. Dette bl.a. fordi det drøftes en del personalsaker på møtene. Brevskriveren vil få skriftlig svar fra menighetsrådets leder.


 Alter, akustikk, stoler til koret, kneleputer,vedlikehold
·      Alter: menighetsrådet går inn for å kjøpe antemensaler fra Luzar i England. Ett sett med antemensale, lesepultklede, klede til messebokstativet, en messehagel kr: 20 000. Ett sett i hver av de liturgiske farger kommer altså totalt på  80 000 til sammen.  
·      Akustikk: vi har hatt besøk av akustiker. og venter på hans rapport. Allerede er det klart at vi må gjøre noe med platene i himlingen, og med rekkverket på galleriene.
·      Stoler til koret: de er bestilt, men ennå ikke ankommet.
·      Kneleputer til benkene: det er bestilt 300, de koster 50-60 pr stk. En eldre damer har donert 10 000 til dette, så vi får bare ca 800 i utgifter. Putene sys på dugnad av en dame i menigheten.
·      Vedlikehold/bygg. Fremdeles ikke alt på plass, dørene fungerer ennå ikke. Det er også fremdeles problemer med lyden, selv om de har vært her fra firmaet og fikset. 
·       Det søkes om ekstratilskudd fra OKB til byggeutgiftene


             SAUL vil gjerne gjøre dugnadsarbeid på Stella Maris, og vil bli innkalt  
            når det er behov.
          19.-21.9 kommer p. Khiem for å holde retrett for ungdommene.        
            Det blir Barneleir Sør på Stella Maris, det må reklameres i  
           menigheten. Brosjyre skal deles ut i katekesen.  
        
17.mai. Samme opplegg som i fjor. Påmeldingslister er hengt   
          opp. Luan tar på seg ansvaret for arrangementet, men trenger hjelp.  
          
 Internasjonal dag.  Saken er under kontroll. Dette blir søndag 24 august, 
          med samme opplegg som tidligere.

Menighetsrådsvalg avholdes 31.5-1.6 og 7.- 8.6.  Valgkomiteens forslag 
        henges opp og publseres i menighetsblad og på blogg.

  St.Ansgarnytt forventes å komme ut med nytt nummer i løpet av siste uke 
        i mai.
torsdag 8. mai 2014

Kollekt forrige uke

   
Torsdag 1. mai. Messe vietnamesisk          kr.  2691,-
Lørdag 3. mai. Messe kl. 13.00                         326,-
Lørdag 3. mai. Ekstrakollekt                             275,-
Lørdag 3. mai. Messe spansk kl. 14.00             616,-
Lørdag 3. mai. Messe litauisk kl. 17.00            430,-
Søndag 4. mai. Messe kl. 9.30                         1000,-
Søndag  4. mai. Messe kl. 11.00                      2830,-
Søndag 4. mai. Ekstrakollekt                             409,-
Søndag 4. mai. Messe kl. 13.00                       2500,-
Søndag 4. mai. Ekstrakollekt                             700,-
Søndag 4. mai. Messe tagalog kl. 15.00           1046,-
Søndag 4. mai. Messe Lyngdal kl. 15.00          1161,-
Søndag 4. mai. Messe engelsk kl. 18.00             244,-
             
                                                        Sum kr. 14228,-    
                                                                                                    
  Hittil i år :  kr. 174.704,-


Hjertelig takk for alle bidrag!