Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

mandag 7. april 2014

Kunngjøringer søndag 6.april 2014Tirsdag 8. april er det vesper i kirken kl. 17.40, messe kl. 18 og sakramentstilbedelse kl. 18.30 – 19.00

Tirsdag 8. april er alle unge voksne velkommen til det andre møtet i den nye 18+ gruppen. Også denne gang blir pater Hallvard fra Arendal med. Møtet begynner med sangøvelse kl. 17.30. Etter messe og tilbedelse sammen med resten av menigheten blir det en samling i KIGA med foredrag, samtale og noe å spise. Velkommen til alle 18+

Torsdag 10. april er det messe kl. 11. etterfulgt av formiddagstreff med mat. Messe kl. 18 som vanlig.

Fredag 11. april er det skriftemål kl 17.15, messe kl 18 og korsveiandakt kl. 18.30.

Lørdag 12. april er det katekese.
1.- 6. klasse fra kl 10 – 14 og 6. – 9. klasse fra kl. 14.00 – 18.00.

Lørdag 12. april vil pater Hallvard Hole fra Arendal høre skriftemål i St. Ansgar kirke fra kl. 16-17. Dette er en mulighet for dem som helst vil skrifte for en prest fra en annen menighet.

Søndag 13 april er det messe på Stella Maris i Mandal kl. 14

Søndag 13. april er palmesøndag. Eget program for den stille uke og påskefen kommer snart.

Kirkebenkene for galleriet kommer onsdag 9. eller torsdag 10. april. Ta kontakt hvis du kan hjelpe med å bære.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar