tirsdag 29. april 2014

Påskens kollekter

Lørdag 12. april. Messe kl. 13.00                       kr.   820,-   
Lørdag 12. april. Messe Lyngdal 15.00                   552,-  
Palmesøndag 13. april. Messe kl. 9.30                  1600,-Palmesøndag 13. april. Messe kl. 11.00                 5109,-Palmesøndag 13. april. Messe kl. 13.00                 2132,-Palmesøndag. 13.4. Polsk Stella Maris                   641,-Palmesøndag 13. april. Messe kl. 18.00                   569,-
Skjærtorsdag 17. april. Polsk. kl. 15.00                   377,-Skjærtorsdag 17. april. Vietn. kl. 16.30                 2955,-Skjærtorsdag 17. april. Messe kl. 19.00                 1847,-
Langfredag 18. april. Messe kl. 13.00                    5348,-Langfredag 18. april. Messe kl. 15.00                    2673,-Langfredag 18. april. Messe kl. 18.00                      640,-Påskeaften 19. april. Stella Maris 18.00                 930,-
Påskeaften 19. april. Messe på polsk i 
Flekkefjord kl. 15.00                                                  460,-
Påskeaften 19. april. Messe kl. 21.00                    4742,-
Påskedag 20. april. Messe kl. 9.30                         1590,-Påskedag 20. april. Messe kl. 11.00                       5725,-Påskedag 20. april. Messe kl. 13.00                       2881,-Påskedag 20. april. Stella Maris kl. 14.00            1003,-Påskedag 20. april. Litauisk messe 16.00             1271,-Påskedag 20. april. Messe eng. kl. 18.00                314,-
2. påskedag 21. april. Messe kl. 9.30                       727,-
2. påskedag 21. april. Messe kl. 11.00                   1033,-
2. påskedag 21. april. Farsund/Flekkefjord         1425,-

                                                  
                                         sum     kr.47364,-              

 Hittil i år :  kr. 152.317,-

Nytt fra menighetsrådet i St.Ansgar, april 2014.·      Medlemstall pr 1.4: 4334. Det er en økning på ca 500 fra januar.
·      Resten av kirkebenkene er ankommet og montert i tide til påskefeiringen.
·      Det er startet opp en Unge voksne/18+ -gruppe, etter initiativ fra noen av menighetens unge. De møtes en gang i måneden, har med p. Hallvard, har foredrag, og deltar på messe og tilbedelse.
·      Biskopen har vært innom på en snarvisitt, på vei til DNKs kirkemøte. Han mente kirken så bra ut, og at vi fremdeles trenger nytt alter. Han er fornøyd med tabernakelplasseringen. Han var med på messen kl. 11, og formiddagsmøtet etterpå.
·      Det arbeides fremdeles med å få ting på plass i den nye kirken. Det må gjøres noe med akustikken, og vi har kontakt med eksperter på området. Menighetsrådet arbeider også videre med nytt alter. Vi trenger også ny lesepult, og tabernakelet må få bedre innramming.
·      Vaktmesteren arbeider med å gjøre ferdig en del andre ting, som å få på plass stellebord på toalettet, oppfiksing av ungdomslokalet, og ferdiggjøring av nedre sakristi.
·      Det er vedtatt faste ekstrakollekter til byggefondet. Dette skal være første søndag i måneden, fra mai og videre fremover.


           17.mai. planlegges feiret på samme måte som i fjor, med  
                        grillfest. Mer opplysninger kommer etterhvert

                    
          Olsok-tur til Trondheim måtte dessverre avlyses pga for få  
                      påmeldte. De som hadde meldt seg på har fått  
                      beskjed direkte.
             1. mai i St.Ansgar menighet


Fra fjorårets prosesjon


Torsdag 1. mai er det prosesjon og messe på vietnamesisk kl. 12 og deretter fest for St. Josef, vernehelgen for den vietnamesiske forening i St. Ansgar menighet.


Torsdag 1. mai er det også messe som vanlig kl. 18. Ingen messe og formiddagstreff kl. 11 denne torsdagen.

Kunngjøringer søndag 27. april 2014Tirsdag til fredag denne uken er det messe kl 18.

Tirsdag 29. april er det vesper kl. 17.40

Torsdag 1. mai er det prosesjon og messe på vietnamesisk kl. 12 og deretter fest for St. Josef, vernehelgen for den vietnamesiske forening i St. Ansgar menighet.

Torsdag 1. mai er det også messe som vanlig kl. 18. Ingen messe og formiddagstreff kl. 11 denne torsdagen.

Fredag 2. mai er det sakramentstilbedelse og skriftemål kl.17- 17.45

Lørdag 3. mai er det messe på spansk kl. 14

Lørdag 3. mai er det messe på litauisk kl. 17

Søndag 4. mai er det messe på tagalog og engelsk kl 15

Søndag 4. mai er det messe på norsk i kapellet ved Lyngdal kirke kl.15

onsdag 23. april 2014

Ukens kunngjøringer

Torsdag 24.4.
messe kl. 11 med formiddagstreff etterpå
messe kl. 18 i den ekstraordinære form (missale 1962)


fredag, lørdag og søndag messer på vanlig tid.


søndag 27. 4. messe på polsk og norsk kl. 14 på Stella Maris i Mandal

torsdag 10. april 2014

Den stille uke og påsken 2014 i St.AnsgarPalmesøndag 13. april
kl. 9.30         Messe på polsk
kl 11.00        Palmevigsel, prosesjon og høymesse på norsk
kl.13.00        Palmevigsel, prosesjon og høymesse på vietnamesisk
Kl.18.00        Messe på engelsk

Mandag i den stille uke 14. april
kl.18.00        Messe på norsk

Tirsdag i den stille uke 15. april 
Ingen messe. Oljevigselsmesse i St.Olav domkirke i Oslo

Onsdag i den stille uke 16. april
kl.18.00        Messe på norsk


Skjærtorsdag 17. april
kl 15.00        Messe på polsk
kl.16.30        Messe på vietnamesisk
kl.19.00        Messe på norsk, deretter tilbedelse og skriftemål inntil midnatt.Langfredag 18. april (faste- og abstinensdag)
kl.10.00        Matutin og laudes (sunget morgenbønn) på norsk
kl.11.00        Skriftemål
kl.13.00        Langfredagsliturgi på vietnamesisk
kl.15.00        Langfredagsliturgi på norsk
kl. 17.00       Økumenisk korsvei i byen. Starter ved St.Ansgar kirke
kl.18.00        Langfredagsliturgi på polsk

Påskeaften 19. april
kl.10.00        Matutin og laudes (sunget morgenbønn) på norsk
kl.12.00        Velsignelse av påskemat på polsk
kl.15.00        Messe på polsk og velsignelse av påskemat i Flekkefjord
kl.18.00        Messe på polsk og velsignelse av påskemat i Mandal(Stella Maris).
kl.21.00        Felles påskevigilie i St.Ansgar. Etter messen er alle velkommen til  
                     hyggelig samvær i menighetslokalet. Påskesøndag 20. april
kl. 9.30                     Messe på polsk
kl.11.00        Påskedagens høymesse på norsk
kl.13.00        Påskedagens høymesse på vietnamesisk
kl.14.00        Messe på Stella Maris
kl.16.00        Messe på litauisk
kl.18.00        Messe på engelsk

2. påskedag 21. april
kl.09.30        Messe på polsk
kl.11.00        Messe på norsk
kl.12.00        Messe i Farsund
kl.16.00        Messe i Flekkefjord

Kollekt forrige ukeLørdag 5. april. Kroatisk messe  kl. 11.00        kr.      322,-
Lørdag 5. april. Messe kl. 13.00                                   417,-
Lørdag 5. april. Messe spansk kl. 14.00                     875,-
Lørdag 5. april. Messe litauisk kl. 17.00                    520,-
Søndag 6. april. Messe polsk kl. 9.30                       1265,-
Søndag 6. april. Messe kl. 11.00                                3556,-
Søndag 6. april. Messe kl. 13.00                                2241,-
Søndag 6. april. Engelsk messe kl. 18.00          ”         387,-
                                                  
                                                                sum     kr. 9583,- 
              

Hittil i år :  kr. 104.953.-


Hjertelig takk for alle bidrag!