søndag 28. desember 2014

Juletrefest og julekonsert!


Husk juletrefest i dag kl. 16!
 Kl. 19 har SAUL sin julekonsert, så i dag kan du tilbringe hele ettermiddagen og kvelden i kirka, ha det hyggelig og samtidig støtte adventsaksjonen


Kunngjøringer 28. desember 2014


Velkommen til juletrefest i KIGA i dag kl. 16.
Velkommen også til ungdomslaget SAULs julekonsert til inntekt for adventsaksjonen, kl. 19. 

Det er messe i den ekstraordinære form (1962 messeboken) mandag kl. 18. 
Tirsdag 30. desember er det messe kl. 18 og sakramentstilbedelse etterpå.
Onsdag 31. desember er nyttårsaften. Det blir takkemesse for året som har gått kl. 17.00.
Torsdag 1. januar 2015, første nyttårsdag er det høymesse kl. 11.00 og messe på vietnamesisk kl. 13.00
Fredag 2. januar er det sakramentstilbedelse og skriftemål fra kl. 17.00  og messe kl. 18.00

Søndag 4. januar er det messe på Stella Maris i Mandal kl. 14.00
Menighetens julelotteri er nå trukket. Vinnerliste er slått opp ute i gangen og ligger også på menighetens blogg og facebook. Til sammen ble det solgt lodd for ca. 70 000 kroner. Tusen takk til alle som kjøpte lodd. Overskuddet på ca 58 000 kroner går til byggefondet til betaling av renter og avdrag.

Katolsk almanakk for 2015 er nå til salgs. Den inneholder katolsk kalender, med messetekster, helgener osv. Plass til egne notater på hver dag. Dessuten inneholder den navn og adresser på menigheter, kirker, prester, klostre og institusjoner i Den katolske kirke i Norge. Den kan fås kjøpt etter messen og koster kr. 149,-

fredag 26. desember 2014

Julelotteriet 2014 er trukket!

Da er årets julelotteri over, og trekning ble gjort i går.

Det ble solgt lodd for ca. 70 000 kr, og når alle utgifter er trukket fra sitter vi igjen med et overskudd, som i sin helhet går til menighetens byggefond, på ca. 58 000 kr.

Tusen takk til alle for støtten!De heldige vinnere er:

Bilpakke med Color Line loddnr 0544 Mona Jardim  
Bilpakke med Color Line loddnr 1117 Doan Ngoc Thanh.
Color Line Oslo Kiel med lugar loddnr 0163 Le Minh The
.Color Line Oslo Kiel med lugar loddnr 0978 Lien Hoan.
Middag for 2 hos P Frode loddnr 0162 Le Minh The
.Middag for 2 hos P Frode loddnr 0517 Edel Grønningseter
Middag for 2 hos P Frode loddnr 0502 Johannes Vetland 
Gavekort fra Lee Kitchen kr 500 loddnr 0851 Laila Hekland.
Gavekort kr 500 fra Lee Kitchen loddnr 0453 Hanh Tuan.
Gavekort fra Vung Tau kr 500 loddnr 0252 Pham Minh Truyen
Gavekort fra Vung Tau kr 500 loddnr 0424 Dao Van Chu.
Parkas vinterjakke loddnr 0330 Nguyen Dai.
Parkas vinterjakke loddnr 0993 Thu Huong.
Reisegavekort kr 3000 loddnr 0343 Nguyen Van Chap.
Reisegavekort kr 7000 loddnr 0387 Nguyen Van May
Rolexklokke loddnr 0423 Nguyen Hong Phuoc.

tirsdag 23. desember 2014

Kunngjøringer 21. desember 2014Program for julen 2014 i St. Ansgar menighet finner dere på menighetens blogg og facebook. Det er også slått opp ute i gangen og dere kan også ta med et program hjem.

Barn fra 3. klasse skal fremføre julespillet i barnemessen kl. 15 på julaften. Det er en øvelse for dem på tirsdag 23. desember kl. 15-17. Alle barna som deltar får en liten julegave. 

Søndag 28. desember kl. 16 blir det  juletrefest i KIGA. Påmelding ved å skrive deg på listen i KIGA. Alle er hjertelig velkommen. Samme kveld, kl. 19 har ungdomslaget Saul sin årlige julekonsert. Inntektene går til adventsaksjonen. Alle er hjertelig velkommen. Disse to arrangementene kan med fordel kombineres. Søndags kveldsmessen kl. 18 er på norsk og passer inn i programmet.

Vi minner også om julelotteriet til inntekt for menigheten og byggelånet. Hovedgevinsten er en rolexklokke. Ellers er det reisegavekort og andre gavekort med mer. Kjøp et lodd og støtt menigheten! Lodd kan fås kjøpt etter messen og ved henvendelse til kontoret.


onsdag 17. desember 2014

Julen 2014 i St.Ansgar


Mandag, 22. desember
Kl. 18.00 Messe i den ekstraordinære form (1962-messeboken)
Anledning til skriftemål etter messen


Lille Julaften, tirsdag 23. desember
 Kl.17.00 Skriftemål 
 Kl. 18.00 Messe
Anledning til skriftemål også etter messen.Julaften, onsdag 24. desember
kl. 15.00 Barnemesse
kl. 17.00 Messe på vietnamesisk
kl. 24.00 MidnattsmessenJuledagen, torsdag 25. desember                                                      
kl. 9.30. Messe på polsk
kl. 11.00 Juledagens Høymesse
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
kl. 14.00 Messe på Stella Maris i Mandal
kl. 17.00 Messe på litauisk2. juledag, fredag 26. desember
(Den hellige Stefan)
kl. 9.30  Messe på polsk
kl. 11.00 Høymesse
kl. 12.00 Messe i Farsund
kl. 14.00 Messe på polsk på Stella Maris i Mandal
kl. 16.00 Messe i Flekkefjord


Lørdag 27.desember 
kl. 13.00 Messe

Søndag 28.desember(Den hellige familie)
Kl. 9.30 messe på polsk
Kl. 11.00 Høymesse
Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl. 16.00 Juletrefest
Kl. 18.00 Messe
Kl. 19.00 Ungdomslagets julekonsert
Kl. 13.00 Messe

Mandag 29. desember
Kl.18.00 Messe i den ekstraordinære form (1962 messeboken)

Tirsdag 30. desember
Kl. 18.00 messe etterfulgt av tilbedelse 


Nyttårsaften, onsdag 31. desember
kl. 17.00 Takkemesse for året som har gått.

Julens oktavdag, torsdag 1. januar 2015, Høytiden for Jomfru Maria.
kl. 11.00 Høymesse
kl. 13.00 Messe på vietnamesiskFredag 2. januar  
Kl. 17 – 17.45 Tilbedelse og skriftemål
Kl. 18 Messe

Lørdag 3. januar 
Kl. 13 Messe

Søndag 4. januar (2. søndag etter jul)
Kl. 09.30 Messe på polsk
Kl. 11.00 Høymesse 
Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl. 18.00 Messe 

Herrens åpenbaring (epifania), tirsdag 6. januar
Kl. 18.00 Høymesse


MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2014

MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2014
Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Kristiansand

Chủ đề: Thánh hóa Gia đình, Giáo xứ và Giáo Hội

            Năm nay, cộng đoàn Kristiansand  được mời gọi thánh hóa bản thân qua mối tương quan với gia đình, giáo xứ và giáo hội. Mỗi người với vai trò và trách nhiệm khác nhau trong gia đình, giáo xứ và giáo hội, chúng ta thực hiện việc canh tân và cải tiến con người cá nhân để lắng nghe và thực hành Lời Chúa, đón nhận ân sủng Chúa qua bí tích, xây dựng gia đình Kitô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhờ vậy, gia đình trở nên một gia đình thánh thiện và giáo hội thánh thiện tại nhà và để tham gia vào sứ vụ thánh hóa giáo hội hoàn cầu. Việc thánh hóa đời sống cá nhân và cộng đoàn còn đòi hỏi chúng ta học hỏi Thánh Kinh, Giáo lí và Giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt là duy trì tình yêu thương vợ chồng và giáo dục con cái trong đức tin, quí trọng tương quan bác ái giữa anh chị em trong cộng đoàn.
            1. Thánh hóa tình yêu vợ chồng

            Được bén rễ và dưỡng nuôi từ bí tích Hôn phối, gia đình kitô hữu không ngừng được tác sinh nhờ Chúa Giêsu trong Thánh Thần của Người, được Người mời gọi và lôi cuốn vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa qua đời sống bí tích, qua hiến lễ đời mình và cầu nguyện. “Đó là chức vụ tư tế mà gia đình có thể và phải chu toàn trong sự hiệp thông mật thiết với toàn thể Hội Thánh, qua những thực tại hàng ngày của đời hôn nhân và gia đình; bằng cách ấy, gia đình kitô hữu được mời gọi tự thánh hóa và thánh hóa cộng đoàn Hội Thánh và thế giới”.
            Chức tư tế bởi phép Rửa mà các tín hữu sống trong hôn nhân-bí tích là nền tảng của một ơn gọi và một sứ mạng tư tế, nhờ đó cuộc sống hàng ngày của đôi vợ chồng và gia đình được biến thành “hi lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Pr 2,5).

            2. Thánh hóa tình yêu gia đình

            Đức Kitô đã muốn được sinh ra và lớn lên trong gia đình thánh của thánh Giuse và Mẹ Maria. Hội Thánh không là gì khác hơn là “gia đình của Thiên Chúa”. Nhưng gia đình kitô hữu bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông trong Hội Thánh, vì thế cũng được gọi là một “Hội Thánh tại gia”,  trong đó người cha, người mẹ, con cái, mọi phần tử trong gia đình, thực thi chức tư tế do phép Rửa.
            Kinh nguyện gia đình có những đặc tính riêng. Đó là kinh nguyện chung của cả nhà: vợ chồng cùng cầu nguyện với nhau, cha mẹ và con cái cùng cầu nguyện với nhau. Hiệp thông trong kinh nguyện vừa là hoa quả vừa là đòi hỏi của sự hiệp thông do bí tích Rửa tội và Hôn phối. Chúa Giêsu đã hứa: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18, 20).
            Kinh nguyện gia đình có nội dung độc đáo là chính cuộc sống gia đình. Qua những cảnh huống khác nhau, cuộc sống gia đình được xem như là một ơn gọi từ Thiên Chúa và được thực hiện như là lời đáp trả hiếu thảo cho tiếng gọi ấy. Những niềm vui và nỗi cực nhọc, những hi vọng và sầu buồn, những ngày sinh nhật và kỉ niệm hôn phối của cha mẹ, những lần đi xa và ngày trở về đoàn tụ, những chọn lựa quan trọng và quyết liệt, lúc một người thân yêu qua đời, ... đều ghi dấu sự hiện diện quan phòng của tình yêu Thiên Chúa trong lịch sử gia đình. Những biến cố ấy là thời điểm thuận lợi để gia đình biết tạ ơn, hay khấn nguyện, phó thác trong tin cậy vào Cha chung trên trời.

3. Thánh hóa tình yêu bác ái trong cộng đoàn giáo xứ

            Trong Hội Thánh tại gia mục đích quan trọng của kinh nguyện là bước khai tâm cho con cái đi vào kinh nguyện phụng vụ của toàn thể Hội Thánh. Gia đình cần phải dần dần đưa mọi thành viên tham dự vào bí tích Thánh Thể, nhất là ngày Chúa nhật và các ngày lễ trọng, cũng như tham dự vào các bí tích khác. Kinh nguyện của Hội Thánh được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và việc cử hành phụng vụ. “Hội Thánh tại gia”, ngoài kinh nguyện sáng tối, cũng được tha thiết khuyên nên đọc và suy niệm Lời Chúa, chuẩn bị cho các bí tích, tôn sùng và tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, sùng kính Đức Trinh Nữ Maria với những hình thức khác nhau, cầu nguyện khi ăn cơm và thực hành các việc đạo đức bình dân.
            4. Thánh hóa Giáo Hội và Thế giới

            Kinh nguyện Kitô giáo ưu tiên chăm chú vào việc suy niệm “các mầu nhiệm của Đức Kitô”, như trong lectio divina (đọc và suy gẫm Lời Chúa) và kinh Mân Côi. Đức Giáo hoàng Phaolô VI khuyên nhủ: “hãy lần chuỗi trong gia đình... Chắc chắn tràng chuỗi kính Đức Trinh Nữ Maria phải được coi như một trong những ‘kinh nguyện chung’ tuyệt hảo và hữu hiệu nhất mà Hội Thánh mời gọi mọi người trong gia đình Kitô hữu đọc với nhau”. Kết hợp với cây nho sai trái là Chúa Kitô, nhất là trong cầu nguyện trung thành và sâu sắc như thế, gia đình tham dự cách hữu hiệu vào đời sống và sứ mạng của Hội Thánh trong thế giới, góp phần vào sự biến đổi thế giới.

             Lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II: “Cuối cùng, các cặp vợ chồng kitô hữu thân mến, nếu các con ước muốn trở thành ‘Tin mừng cho thiên niên kỉ thứ ba’, thì đừng quên rằng cầu nguyện trong gia đình là con đường vững chắc để luôn hiệp nhất trong một lối sống hòa hợp với thánh ý Thiên Chúa. Giờ đây, khi ban phép lành Tòa thánh cho tất cả các con, Cha để lại cho các con một nhiệm vụ cuối cùng: nhờ ơn Thiên Chúa giúp, các con hãy đặt Tin mừng làm nguyên lí hướng dẫn gia đình mình, và hãy làm cho gia đình các con trở thành một trang Tin mừng được viết ra cho thời đại chúng ta !” (Đại Hội Gia Đình Thế Giới Manila 2003).

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM, THÁNH LỄ GIÁNG SINH 2014 -TIẾNG VIỆT
(Ngoài ra, sinh hoạt và thánh lễ khác theo chương trình của giáo xứ)

Cha giảng phòng: Giuse Nguyễn Tất Thắng
Đề tài: Thánh hoá gia đình, giáo xứ, Giáo Hội

Thứ bảy, 20/12          : 11g00-12g30: thiếu nhi, thanh thiếu niên
                                     14g00-17g00: cha mẹ gia đình
                                     17g00            : thánh lễ tiếng việt    
Chủ nhật,21/12          : 13g00           : thánh lễ  tiếng việt   

Chương trình ngày thứ hai và thứ ba:  sau lễ 18g00 cha giảng phòng sẽ sắp đặt sau.

Thứ tư 24/12: Thánh lễ tiếng việt lúc 17g00

Thứ năm 25/12: Thánh lễ tiếng việt lúc 13g00
(Sau lễ, kính mời quý cha, quan khách và toàn thể cộng đoàn ra hội trường Vågsbygd samfunnshus để tham dự tiệc và văn nghệ mừng Giáng Sinh 2014.)


Kunngjøringer 14. desember 2014Onsdag 17. desember blir det ingen messe pga. møte for alle prestene i Oslo.

Torsdag 18. desember er det messe kl. 11 og formiddagstreff med lunch etterpå, alle er velkommen.

Fredag 19 desember kl 06.30 er alle velkommen til Roratemesse. Felles frokost etterpå.

Lørdag 20. desember er det messe på spansk kl. 14

Søndag 28. desember kl. 16 blir det  juletrefest i menigheten. Se oppslag og meld deg og dine på ved å skrive deg på listen. Samme kveld, kl. 19 har ungdomslaget Saul sin årlige julekonsert. Inntektene går til adventsaksjonen. Alle er hjertelig velkommen. 

Vi minner også om julelotteriet til inntekt for menigheten og byggelånet. Hovedgevinsten er en rolexklokke. Ellers er det reisegavekort og andre gavekort med mer. Kjøp et lodd og støtt menigheten! Lodd kan fås kjøpt etter messen og ved henvendelse til kontoret.

torsdag 11. desember 2014

Troskurs avlyst!

Desverre må kveldens troskurs avlyses. Ny kurskveld annonseres senere.

onsdag 10. desember 2014

Husk Roratemesse fredag!
Fredag 12 desember kl 06.30 er alle velkommen til Roratemesse. Felles frokost etterpå.
Les mer her

Ny kurskveld

Torsdag 11. desember blir det ny kurskveld i Katolisisme-serien. Sist uke ble kurset avlyst, men blir altså denne uken i stedet for. Dette er siste kurskveld før jul.  

søndag 7. desember 2014

Kunngjøringer 7. desember 2014


 Mandag 8. desember er høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Høymesse kl. 18

Onsdag 10. desember kl. 11 blir det requiemmesse for Kirsten Lundsgaardvig.

Torsdag 11. desember blir det ny kurskveld i Katolisismeserien. Sist uke ble kurset avlyst, men blir altså denne uken i stedet for. Dette er siste kurskveld før jul.    

Fredag 12 desember kl 06.30 er alle velkommen til Roratemesse. Felles frokost etterpå.

Lørdag 13. desember er det katekese. De ulike klassene møter til vanlig tid.

I år har St. Ansgar menighet et julelotteri til inntekt for menigheten og byggelånet. Hovedgevinsten er en rolexklokke. Ellers er det reisegavekort og andre gavekort med mer. Kjøp et lodd og støtt menigheten! Lodd kan fås kjøpt etter messen og ved henvendelse til kontoret.

fredag 5. desember 2014

Messer i vest
Lørdag 6.12 er det messer i vestfylket, kl. 12.00 i Farsund (Kirketorgets kapell) og kl. 16.00 i Flekkefjord(Nygaten 7).Velkommen!Msza sw. w Farsund (Kirketorgets kapell) o godz.12 w sobota 6.12

Msza sw. we Flekkefjord (Nygaten 7 przy posterunku policji) o godz.16 w sobota 6.12

torsdag 4. desember 2014

Tid for Roratemesser igjen!
Dette er en katolsk tradisjon i advent. Navnet kommer fra inngangsverset for 4. søndag i advent. Teksten fra profeten Jesaja lyder "Rorate Cæli desuper, et nubes pluant iustum". Oversatt til norsk blir det omtrent "Himler, send dugg fra det høye, la den rettferdige komme som regn fra skyen."

Før daggry, i skinnet fra tente lys, holder kirken vake og bønn i forventning om Frelseren som skal komme.

Også denne adventstiden blir det Roratemesser. Det er messer tidlig om morgenen, hvor det bare brukes levende lys. Disse messene feires Ad Orientem, det vil si vendt mot øst. En gammel tradisjon hvor soloppgangen er et symbol på Kristi ankomst. Det blir som vanlig felles frokost i KIGA etterpå for dem som har tid. Første roratemesse blir fredag 5. desember kl. 06.30. Velkommen.Ler mer her og her

søndag 30. november 2014

Kunngjøringer 30. november 2014


 Også denne adventstiden blir det Roratemesser. Det er messer tidlig om morgenen, hvor det bare brukes levende lys. Disse messene feires Ad Orientem, det vil si vendt mot øst. En gammel tradisjon hvor soloppgangen er et symbol på Kristi ankomst. Det blir som vanlig felles frokost i KIGA etterpå for dem som har tid. Første roratemesse blir fredag 5. desember kl. 06.30. Velkommen.

Lørdag 6. desember er det messe i Farsund kl. 12 og i Flekkefjord kl. 16
Søndag 7. desember er det messe på Stella Maris i Mandal kl. 14

Lørdag 28. desember blir det igjen juletrefest i menigheten etter noen års pause. Takk til Caritas-gruppen som står for dette initiativet. Se oppslag og meld deg og dine på ved å skrive deg på listen.

onsdag 26. november 2014

Velkommen til Caritashøstmøte!
Torsdag   27. november er alle hjertelig velkommen til 
Caritashøstmøte. Det er lang tradisjon i vår menighet for at Caritasgruppen arrangerer et møte for menigheten om høsten og et om våren. Vi håper mange vil sette av tid til en hyggelig kveld med fellesskap i menigheten. La oss bli bedre kjent med hverandre. 

Vi får besøk av Alexander Golding fra Caritas Norge, kjent fra TV-nyhetene i forbindelse med syklonen på Filippinene for et år siden. Han vil fortelle litt om hva Caritas gjør rundt om i verden, altså hva pengene vi gir går til. Ellers blir det mat og drikke og  utlodning. Ta med mat til å dele, samt en gevinst. Velkommen til en hyggelig kveld i KIGA torsdag. kl. 19

søndag 23. november 2014

Kunngjøringer 23. november 2014


Torsdag   27. november er alle hjertelig velkommen til Caritas høstmøte. Det er lang tradisjon i vår menighet for at Caritasgruppen arrangerer et møte for menigheten om høsten og et om våren. Vi håper mange vil sette av tid til en hyggelig kveld med fellesskap i menigheten. La oss bli bedre kjent med hverandre. Vi får besøk av Alexander Golding fra Caritas Norge, kjent fra TV-nyhetene i forbindelse med syklonen på Filippinene for et år siden. Han vil fortelle litt om hva Caritas gjør rundt om i verden, altså hva pengene vi gir går til. Ellers blir det mat og drikke og  utlodning. Ta med mat til å dele, samt en gevinst. Velkommen til en hyggelig kveld i KIGA torsdag. kl. 19.

Lørdag 29. november er alle velkommen til polsk St. Nikolasfeiring fra kl. 13-17. 

Lørdag 6. desember arrangerer Oslo katolske bispedømme et familieseminar – Hus på fjell. Påmelding snarest, kontakt sognepresten for informasjon.