onsdag 30. oktober 2013

Allehelgensdag, Allesjelersdag - og litt om halloween

Allehelgensdag, 1. november, er det høymesse kl. 18.

Allesjelersdag, 2. november, feires flere requiemmesser - kl. 11 på norsk, kl. 13 på vietnamesisk, kl. 14.på spansk og kl. 17 på litauisk. Alle messene er i KIGA 

I requiemmessen ber vi for alle de avdøde, men særlig for menighetens avdøde det siste året. I forbønnsboken som ligger bak i kirken kan alle som vil skrive navnene på sine kjære avdøde.Messen bes for dem også.


Etter gammel katolsk tradisjon oppfordres vi til å besøke kirkegården den første uken i november, og be for de avdøde der.

Allehelgensdag heter på engelsk All Saints eller All Hallows, og noen av skikkene i forbindelse med allehelgensaften 31. oktober, «hallowe'en» overlever i diverse folkelige tradisjoner, men på grunn av deres tilknytning til ånder og spøkelser blir de av mange i dag feilaktig assosiert med Allesjelersdag 2. november.På www.katolsk.no leser vi at det var en folkelig overtro at på denne dagen kunne sjelene i skjærsilden vise seg på jorden og hjemsøke dem som hadde gjort dem noe mens de levde. De kunne vise seg som spøkelser eller hekser, og det ble også trodd at det hjalp å gi almisser i form av penger, kaker eller frukt. Noen av skikkene overlever i folkelige tradisjoner, men er i dag assosiert med «hallowe'en», allehelgensaften 31. oktober. Det har etterhvert blitt tradisjon i Norge blant barn med halloweenfeiring, en variant av den amerikanske, som trolig kom fra irske immigranter i USA. Dette har lite med Kirkens tradisjoner å gjøre!I den katolske kirke er Allehelgensdag nettopp det - festdagen for alle helgener, alle som allerede er i himmelen hos Gud. Dagen feires 1. november. Se mer her.
Allesjelers dag, 2. november, er dagen hvor vi minnes våre avdøde - allerede helgener, eller på vei til å bli det. Les mer her


I det protestantiske Norge har man i praksis fylt Allehelgensfeiringen med tradisjonene fra Allesjelersdag. Den norske kirke feirer Allehelgensdag første søndag i november, men siden man her ikke er opptatt av helgenbegrepet, brukes dagen isteden til å minnes de avdøde. Mange steder inviterer man spesielt folk som har mistet noen det siste året, og ber for dem under gudstjenesten.

Nytt fra menighetsrådet oktober 2013               Medlemstall pr. 15.10: 3672 medlemmer
                    Vi har en vekst på under 6 %, en av de laveste i OKB. Det er vanskelig å vite   
                    årsaken til dette. De fleste andre menigheter har en vekst på 10-12%.

               Messer nasjonale grupper høsten 2013.
                    Vi er tilbake til normalt program igjen. 1.lørdag i måneden spansk kl.14, litauisk   
                     kl. 17. 2 lørdag i måneden er det katekese, og derfor for tiden ikke plass til ekstra
                     messer. 3. lørdag  i måneden fransk kl. 16, 4. lørdag i måneden tagalog/engelsk  
                      kl.13. Polsk messe feires hver søndag kl. 10.

             Nytt fra SAUL.
                  De planlegger tur til Stella Maris, og planlegger Adventsaksjonen. Alt går bra, de 
                  har ordnet økonomi. De har søkt og fått prosjektmidler fra NUK til oppussing av
                  ungdomslokalet, og har også egne penger til prosjektet. Det bygningsmessige bør  
                  ordnes raskt, mens det allerede er arbeid på gang. Dette bør menigheten bekoste,
                  så kan SAUL bruke sine penger til interiør, kunst etc.

             Byggesaken.
                  Alt arbeidet er i rute!
                  Kirkebenkene til 1.etg er klare ved fabrikken i Polen, og vil ankomme rundt 
                  15.11.
                  Vi får ny Mariastatue! Kirkens Bymisjon er villige til å selge den de har i 
                  Bryggekapellet for 15000 kr. En av menighetens vietnamesiske familier ønsker å 
                  gi dette til menigheten – vi takker for en svært generøs gave! J  

             St.Ansgar-nytt.
                   Nytt nummer av menighetsbladet kommer ut før jul. Vi vil gjerne ha stoff til 
                   bladet – snakk med p. Frode om dette. Hvis noen ønsker å hjelpe til med bladet er 
                   det svært velkomment, henvendelse p. Frode.

              Olsok-tur til Trondheim 2014.
                    Vi planlegger tur for menigheten til Olsokfeiringen i Trondheim 2014. Sett av 
                    disse dagene allerede, mer info kommer snart!

              Fakkeltog 31.10.13.
                  For forfulgte kristne. Arrangeres av Åpne Dører og Stefanusalliansen. Oppmøte 
                  Kristiansand Domkirke Kl 18.  Still opp!!

Forrige ukes kollekt


Lørdag 26. okt. Messe Flekkefjord                     kr.    200,-
Lørdag 26.okt. Messe Farsund                            ”       505,-
Søndag 27. okt. Polsk messe kl. 10.00                ”     1280,-
Søndag 27. oktober, messe kl. 14.00                   ”     3727,-
Søndag 27. okt. Polsk, Stella Maris kl. 14.                340,-
      
                                                               sum kr. 6052,-              

            Hittil i år :  kr. 318.672,-  

Hjertelig takk for alle bidrag!

Messe på litauisk


Messe på litauisk lørdag 2. november kl.17

Šv. Mišios lietuvių k. Kristiansand St. Ansgar bažnyčioje.
Artimiausios šv. Mišios jau lapkričio 2 d., šeštadienį, 17:00
Pamaldos vyks parapijos namų salėje (įėjimas iš kiemo pusės).
Po šv. Mišių galėsime pabendrauti prie arbatos puodelio parapijos salėje.
Šv. Mišios vyks šeštadienias prieš pirmus mėnesio sekmadienius 17:00

Maloniai kviečiame visus norinčius.

mandag 28. oktober 2013

Fakkeltog for forfulgte kristne.


Kunngjøringer søndag 27. oktober 2013Denne uken er det messe i menighetssalen i KIGA tirsdag til fredag kl.18

Onsdag 30. oktober er det rosenkransbønn på norsk etter kveldsmessen

Torsdag 31. oktober kl. 18-20 arranger mange menigheter, både her i Kristiansand og mange andre byer  fakkeltog for forfulgte kristne. Vi kan praktisere vår tro i frihet, mange andre kan ikke det. Ved å delta i fakkeltoget kan du vise solidaritet med dem som forfølges for sin tro på Kristus. Fremmøte i Domkirken kl. 18.00.

Fredag 1. november er allehelgensdag. Høymesse i KIGA kl. 18

Lørdag 2. november er allesjelersdag. Det blir flere messer for de døde den dagen.
Kl. 11 på norsk, kl. 13 på vietnamesisk, kl. 14. på spansk og kl. 17 på litauisk. Alle messene er i KIGA

Neste søndag, 3. november blir det messe på polsk i KIGA kl. 10 og høymesse på norsk kl. 14 i LUND KIRKE, ikke Domkirken. Dette gjelder også søndag 10. november.  

fredag 25. oktober 2013

Nødhjelp til jordskjelvsofre på Filippinene


 
 
I forbindelse med jordskjelvet den 15. oktober har Caritas Filippinene sendt ut en appell til sine søsterorganisasjoner verden over om å støtte nødhjelpsarbeidet som foregår i Bohol-regionen. Vi vil gjerne oppfordre menighetene til å hjelpe oss med innsamlingen til dette arbeidet.
 
Filippinske myndigheter melder om 186 dødsfall, 583 skadede, og mer 109 712 mennesker som bor på midlertidige evakueringssentre etter at hjemmene deres har blitt ødelagt. Man regner med at de omfattende skadene på veier og infrastruktur, sykehus, skoler og kulturminner nærmer seg 900 millioner filippinske pesos.
 
Mange er redde for å dra tilbake til hjemmene sine på grunn av frykten for flere etterskjelv, og velger å oppholde seg utendørs på åpne plasser eller i høyden. I en årstid med kraftige regnskyll nesten hver natt setter dette særlig gamle og unge i en sårbar posisjon.
 
Om nødhjelpsarbeidet
Pengene som samles inn overføres til Caritas Filippinene. Målet er å samle inn nok penger til å hjelpe 21 750 mennesker med telt, myggnett, tepper, såpe og hygieneartikler, matvarer, medisiner og legehjelp.
 
Caritas Filippinene vil konsentrere hjelpen i områdene som har blitt hardest rammet, og som har mottatt minst hjelp foreløpig: Maribojoc, Inabanga, Carmen, Danao og Sagbayan.
 
Arbeidet gjennomføres av ansatte og frivillige i Caritas Filippinene
 
Rapportering
 
Arbeidet kontrolleres jevnlig for å sikre kvalitet, og at ikke det blir overlapp i tiltakene som gjøres av myndighetene og andre hjelpeorganisasjoner. Ved prosjektets slutt vil det som alltid lages en rapport og regnskapet for prosjektet vil gjennomgås av revisor.
 
 
Bidrag til nødhjelpsarbeidet kan settes inn på Caritas Norge på konto 8200.01.93433. Merk bidraget med ”Nødhjelp Filippinene – jordskjelv”.

torsdag 24. oktober 2013

Messer i vest
Lørdag 26.10 er det messer i vestfylket, kl. 12.00 i Farsund (Kirketorgets kapell) og kl. 16.00 i Flekkefjord(Nygaten 7).Velkommen!Msza sw. w Farsund (Kirketorgets kapell) o godz.12 w sobota 26.10

Msza sw. we Flekkefjord (Nygaten 7 przy posterunku policji) o godz.16 w sobota 26.10.

onsdag 23. oktober 2013

Ekstra messer på Stella Maris


Førstkommende helg har SAUL (St.Ansgar Ungdomslag) tur til Stella Maris for menighetens ungdommer. P. Hallvard skal være med dem, og skal feire messe i kapellet
lørdag kl. 18 og søndag kl. 12.

Alle er velkommen til messene!
Kollekt forrige uke


MISJONSSØNDAG

Søndag 20. okt. polsk messe kl. 10.00         kr.   1200,-
Søndag 20. oktober. Messe kl. 14.00            ”     5853,-
      

                                                          sum kr. 7053,-              

 Hittil i år :  kr. 312.620,-   

Hjertelig takk for alle bidrag!

mandag 21. oktober 2013

Informasjonsmøte på spansk for arbeidssøkere


Trabajadores extranjeros
en Noruega:
Posibilidades y retos
REUNION DE INFORMACION EN ESPAÑOL SOBRE TEMAS RELEVANTES PARA TI QUE HAS VENIDO A NORUEGA A BUSCAR TRABAJO
Y PARA TI QUE DESEAS APOYAR

23 de octubre a las 19:00 Hrs.
En los locales parroquiales de la Iglesia Catolica San Ansgar, Kongensgate 17, 4610 Kristiansand
  •  * Necesidad del idioma noruego 
  •  * Registro con Udi; reunificacion familiar 
  •  * Asistencia sanitaria y medico de
         cabecera
  •   * Derechos Como ciudadanos Europeos
  •   * Mercado de trabajo y agencias de reclutamiento
      *  Derechos y obligaciones del trabajador:   
             contratos, nominas
     *  Riesgos y explotacion laboral y como prevenirlos     
    *  Asistencia juridica gratuita
   * Organizaciones civiles y religiosas que
       ofrecen ayuda social
Caritas Norge, Postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo.
Tlf. 23 33 43 60. E-post: caritas@caritas.no. www.caritas.no Kontonummer: 8200.01.93433

søndag 20. oktober 2013

Forum for tro og livssyn

Tirsdag 22. oktober kl. 19.15 inviterer Forum for tro og livssyn til dialogmøte i Kristiansand folkebibliotek. Forsker og filosof Helge Svare innleder om dialogens sinnelag i mangfoldet. Alle er hjertelig velkommen

Ukens kunngjøringer


Denne uken er det messe i menighetssalen i KIGA tirsdag til fredag kl.18

Tirsdag 22. oktober kl. 19.15 inviterer Forum for tro og livssyn til dialogmøte i Kristiansand folkebibliotek. Forsker og filosof Helge Svare innleder om dialogens sinnelag i mangfoldet. Alle er hjertelig velkommen.

Onsdag 23. oktober er det rosenkransbønn på norsk etter kveldsmessen

Onsdag 23. oktober kl. 19.00 arrangerer Caritas Norge et informasjonsmøte på spansk for arbeidsinnvandrere. Møtet finner sted i KIGA. Se oppslag ved hoveddøren og her på bloggen

Lørdag 26. oktober er det messe i Farsund kl. 12 og i Flekkefjord kl. 16 

Lørdag 26. oktober kl. 13 er det messe på tagalog i KIGA

mandag 14. oktober 2013

Be rosenkrans i oktober!
Oktober kalles gjerne "rosenkransmåneden". Da er det vanlig å legge ekstra vekt på å be rosenkransen, privat og felles, ofte i kirken før eller etter messen.

I St.Ansgar er det rosenkransbønn på norsk hver onsdag etter kveldsmessen i oktober.

Det er flere tradisjoner rundt rosenkransens opprinnelse.
Mange mener den har utviklet seg gradvis i klostrene.
En legende forteller at Jomfru Maria viste seg for den hellige Dominikus i klosteret Prouille og ga ham rosenkransen for å hjelpe ham i arbeidet med å omvende katarene.

 Hvordan brukes så en rosenkrans? Vi sakser fra katolsk.no:
Ordet rosenkrans har på norsk flere betydninger. Den ene er betegnelsen på et kjede. Bønnekjeder er å finne i flere religioner, men den kristne rosenkransen har sitt særpreg. Den er på noen måter å sammenligne med et perlekjede der perlene er delt i grupper på ti, adskilt med en enkeltstående kule mellom de såkalte dekadene. Der kjedet sluttes, er det gjerne et lite "påheng" som består av fire kuler og et kors. Rosenkransen er altså en ting. Den kan være av ulik størrelse, utseende og materiale, men den er like fullt en ting. Den kan holdes, tas på, bæres med seg, ses og til og med luktes. Og det er det som er dens ytre funksjon. Den er ikke ment som pyntegjenstand, men er en bruksting.

Her er "Fader vår", "Hill deg, Maria" og "Ære være" å regne som elementer som må være med for at bønnen skal kunne kalles rosenkrans. Disse bønnene resiteres etter at man har annonsert rosenkransens "mysterier" - vanligvis hendelser fra Jesu liv, død og oppstandelse. Rosenkransen er altså på et vis regelstyrt.Les mer her
Se også artikkelsamling her

Kunngjøringer søndag 13. oktober 2013Denne uken er det messe i menighetssalen i KIGA tirsdag til fredag kl.18

Onsdag 16. oktober er det rosenkransbønn på norsk etter kveldsmessen

Lørdag 19. oktober kl. 16 er det messe på fransk i KIGA

Søndag 20. oktober kl. 15 er det messe på polsk i Flekkefjord

Tirsdag 22. oktober kl. 19.15 inviterer Forum for tro og livssyn til dialogmøte i Kristiansand folkebibliotek. Forsker og filosof Helge Svare innleder om dialogens sinnelag i mangfoldet. Alle er hjertelig velkommen.