torsdag 26. september 2013

Husk Caritas-søndag!


Søndag 29.september er det Caritas-søndag. Da går kollekten direkte til Caritas sine prosjekter rundt om i verden.
Caritas St. Ansgar feirer dagen med å servere varm høstsuppe ved utgangen av Domkirken etter høymessen. Du gir det du kan, så husk å ta med kontanter!

Les mer om Caritas sitt arbeid her

Kollekt siste to uker
 Lørdag 31. aug. messe Farsund/Fl.fjord             kr.     860,-
Søndag 15. september, polsk messe                    kr.   1443,-
Søndag 15. september, messe kl. 14.00               kr.   4710,-
Søndag 15. sept. polsk i Flekkefjord                   kr.     350,-
Søndag 22. sept. Polsk messe kl. 10.00               kr.     923,-
Søndag 22. septmeber, messe kl. 14.00               kr.   3466,-
Søndag 22. sept. Polsk messe Stella Maris          kr.     330,-
Vietnamesisk katekese 22. september                 kr.    1731,-
                                                              sum kr.13 813            

                                       Hittil i år :  kr. 281.673,-     Hjertelig takk for alle bidrag!
          

   

søndag 22. september 2013

Messer på tagalog

Information for all FILIPINO PARISHIONERS of ST. ANSGAR parish church, Kristiansand:

  we'll be having again the monthly TAGALOG MASS which is now scheduled at every 4th saturday, starting on October at the parish (KIGA), at 1:00 PM... This said schedule is just until the month of December or the end of the year. More infos & reminders will be posted later... Or for further information pls. contact, Jocelyn (Joy) with this no. 957-23-212.


Messer på tagalog starter opp fra oktober - hver 4. lørdag i måneden kl. 13.00 i menighetslokalet (KIGA)

Messer på polsk

K R I S T I A N S A N D  -  Hver søndag kl. 10.00 (Kirkegata 3, Kiga)


F L E K KE F J O R D -  3. søndag i måneden kl. 14.00- Messe på polsk.(Nygaten7)


M A N D A L - 4. søndag i måneden kl. 14.00- Messe på polsk.(Stella Maris)

Kunngjøringer søndag 22. september 2013
Denne uken er det messe i menighetssalen i KIGA mandag til fredag kl.18

Denne uke har menigheten besøk av pater Viet Hung ICM, en vietnamesisk prest som arbeider i USA. Han holder foredrag om katekese i KIGA i morgen kveld. Foredraget holdes på engelsk og er åpent for alle interesserte.
Det blir messe på engelsk kl. 18, etterfulgt av foredrag, i morgen altså, mandag 23. september kl. 18 -20.30.

Lørdag 28. september er det messe i Farsund kl. 12 og i Flekkefjord kl. 16

Neste søndag, 29. september er Caritas- søndag og kollekten går til Caritas sine prosjekter rundt om i verden. Caritas St. Ansgar feirer dagen med å servere varm høstsuppe ved utgangen av Domkirken. Du gir det du kan, så husk å ta med kontanter.

torsdag 19. september 2013

Caritassøndag 29. september!


Søndag 29.september er det Caritassøndag. Da går kollekten direkte til Caritas sine prosjekter rundt om i verden.
Caritas St. Ansgar feirer dagen med å servere varm høstsuppe ved utgangen av Domkirken etter høymessen. Du gir det du kan, så husk å ta med kontanter!

Les mer om Caritas sitt arbeid her

Menighetsrådets møter høsten 2013

Menighetsrådet er allerede i gang med arbeidet i høst, og har hatt to møter. Høstens øvrige møter blir  15.10 og 12.11 - i tillegg kommer et møte i desember hvor dato ikke er fastsatt ennå. Dersom du har saker menighetsrådet bør behandle, ta kontakt med en av medlemmene! Hvem sitter i menighetsrådet? Se her!

mandag 16. september 2013

Dugnad mandag kl. 16!

Byggearbeidene på kirken går videre og er i god rute. I den forbindelse blir det en dugnad i morgen kveld fra kl. 16 og utover. Det som skal gjøres er å demontere gamle tekniske skap fra ventilasjonsanlegget, samt å meisle opp gamle fliser i gangen. Møt opp!  Jo flere som kommer, jo raskere blir jobben gjort.
Gravemaskin i kirken har vi heldigvis ikke ofte!


Forum for tro og livssyn

Vi håper flere fra St. Ansgar menighet har mulighet til å delta slik at vår menighet også blir representert.Kunngjøringer søndag 15. september 2013Denne uken er det messe i menighetssalen i KIGA tirsdag til fredag kl.18

Byggearbeidene på kirken går videre og er i god rute. I den forbindelse blir det en dugnad mandag fra kl. 16 og utover. Det som skal gjøres er å demontere gamle tekniske skap fra ventilasjonsanlegget samt å meisle opp gamle fliser i gangen. Håper mange kan komme. Jo flere vi er jo raskere blir jobben gjort.

Mandag kveld kl. 18-21 inviterer Forum for tro og livssyn til temakveld på Hotel Norge: ”sammen mot religiøs ekstremisme”. Deltageravgift kr. 150, enkel servering. Vi håper flere fra St. Ansgar menighet har mulighet til å delta slik at vår menighet også blir representert.

Neste søndag, 22. september, er det messe på polsk på Stella Maris i Mandal.

Neste uke har menigheten besøk av  pater Viet Hung ICM, en vietnamesisk prest som arbeider i USA. Han skal holde flere foredrag om katekese på vietnamesisk. Men han vil også holde et foredrag på engelsk. Dette foredraget er åpent for alle interesserte, men anbefales spesielt for alle kateketer, hjelpelærere og foreldre til barn i katekese.
Velkommen til messe på engelsk etterfulgt av foredrag mandag 23. september kl. 18 -20.30.

tirsdag 10. september 2013

Katekesebrev fra sognepresten


Følgende brev er sendt ut til alle familier med barn som er registrert i St.Ansgar menighet. Noen har kanskje ikke fått det av forskjellige grunner - kanskje er de ikke registrert i vår menighet, kanskje er barnet døpt et annet sted - eller andre grunner. Har du ikke fått brevet i posten, eller kjenner noen som ikke har fått det - kontakt presten!


KJÆRE ALLE BARN, UNGDOMMER  OG FORELDRE

Velkommen til høstens katekese! Vi starter lørdag 14. september for alle klasser i menighetshuset ”KIGA” i Kongensgate 17.

Byggeprosjektet er ikke helt ferdig, derfor kan ungdomslokalet under kirken ikke brukes i høst.  Derfor må katekesen fordeles slik at alle får ett klasserom.

1.-5. klasse har katekese  klokken 10.00 – 13.00 Barna får servert mat og drikke i pausen. Det er ikke lov å gå i butikken. Den første katekesedagen blir det et kort foreldremøte kl. 10.00

6. - 9. klasse har katekese  kl 13.30 -17.00. Mat og drikke serveres i pausen. Den første katekesedagen blir det et kort møte sammen med foreldre kl 13.30.

NB Husk 6. Klasse begynner nå kl. 13.30!

Konfirmasjonsforberedelsen er 2 år. 8. klasse er første år av konfirmasjonsforberedelsen. De som ønsker å bli konfirmert i september 2015 må bli med nå.

Denne høsten blir det katekese lørdagene 12. oktober, 9. november og 7.desember.Velkommen alle sammen til høstens katekese!
Jeg gleder meg til å se dere!


Kristiansand, august  2013


p.Frode Eikenes
Sogneprest