torsdag 30. august 2012

Nytt menighetsråd i St.Ansgar

Da er det nye menighetsrådet i St.Ansgar klart, og har hatt sitt første møte.
 De neste to årene består rådet av:
   
 p. Frode Eikenes, p. Michael Duong Duy Nguyen, Tore Heidenreich (leder), Elisabeth Vetland(sekretær),
  Doan Van Thao, Luan Van Nguyen, Jocelyn Sido Augland, Minh Phuong Huynh-Bjørkly,
 Margaret Aanonsen, Randi Birkeland, Edward Jada og Marta Drulis.

Tore Heidenreich er menighetens representant til Pastorlarådet, med Luan Van Nguyen som vara.

Ta gjerne kontakt med rådets medlemmer dersom dere har saker vi bør jobbe med!

Kollekt forrige ukeLørdag  25. august kl. 13.00     Kr.  659,-
Søndag 26. august kl. 11.00     ”    2467,-
Søndag 26. august kl. 13.00     ”    2387,-
Søndag 26. august kl. 18.00     ”      563,-
                                         Sum kr.  6076,-

Hittil i år: 244.435,-

Hjertelig takk for alle bidrag!   

mandag 27. august 2012

Caritas St.Ansgar starter leksehjelp


Kanskje ikke akkurat sånn...


I høst starter Caritas St.Ansgar opp et nytt prosjekt med tilbud om leksehjelp for barn og ungdom fra 6. til 10.klasse. Det er planlagt to fredager i måneden, fra klokka 16:00 - 18:00, i menighetslokalet. Første gang blir  14. september. Påfølgende datoer blir 28. september, 12. oktober og 26. oktober.


Fagene det gis hjelp i matte, naturfag, norsk, engelsk, RLE og samfunnsfag.

Det er behov for frivillige leksehjelpere, fortrinnsvis ungdom i alderen 16 til 23 år.

Dersom du har spørsmål, eller vil melde deg som leksehjelper, kontakt Marianna Sebastianpillai på mobilnr 99504651torsdag 23. august 2012

P. Hallvard Hole OFM besøker St. AnsgarPater Hallvard ble presteviet den 30. juni i Oslo. Han er nå kapellan i St.Francsiskus Xaverius menighet i Arendal. Han besøker St. Ansgar menighet kommende søndag (26. august).
Han vil feire høymessen kl 11 og etter messen vil han gi primissvelsignelsen (den nyviede prestens velsignelse) til alle som ønsker det.

Pater Hallvard vil komme tilbake til St Ansgar den 16.  september for å feire messe og gi primissvelsignelsen i messen på vietnamesisk kl 13 og messen på polsk kl 16.

Høstens møter i Brød & vinBRØD & VIN
ST.ANSGARS VENNERNå starter snart St.Ansgars venner opp igjen med møter - sett av datoene allerede nå! Det blir fremdeles på tirsdager: 

2.oktober, 30. oktober, og 27. november.


Alle er hjertelig velkommen!

Kollekt forrige uke
Onsdag  15. aug. Mariafest      kr. 1862,-
Lørdag  18. august kl. 13.00    ”      467,-
Søndag 19. august kl. 11.00     ”    4023,-
Søndag 19. august kl. 13.00     ”    1645,-
Søndag 19. august kl. 18.00     ”      980,-

                                          Sum kr.  8977,-

mandag 20. august 2012

Caritasmøte

Onsdag 22. august kl 18.30, dvs. rett etter kveldsmessen, er alle velkommen til møte om menighetens Caritasarbeid. Både de som tidligere har meldt sin interesse og alle nye er hjertelig velkommen. Hva kan vi som menighet gjøre for å hjelpe andre? Hva kan jeg hjelpe med? Dette er kveldens fokus. Vi trenger frivillige som kan gi noe av sin tid til å hjelpe andre.

torsdag 16. august 2012

Nytt skjema for avtalegiro


Alle som skal tegne nye avtalegiroavtaler for sine kirkebidrag, må fra nå av bruke et nytt skjema, da det gamle ikke lenger godkjennes av Bankenes betalingssentral.
Det nye skjemaet kan lastes ned her
Man kan også henvende seg til menighetskontoret.

Kollekt forrige ukeLørdag  11.august kl.13.00   kr.   354,-

Lørdag  11. august Tagalog   ”    735,-

Søndag 12. august kl.11.00  ”    2570,-

Søndag 12. august kl.13.00  ”    2082,-

Søndag 12. august kl.18.00  ”      737,-
                                      Sum kr. 6478,-

Hittil i år: kr. 229.382,-

Hjertelig takk for alle bidrag!

mandag 13. august 2012

Marias himmelfart

Onsdag 15. august er høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen.
Dagen feires med høymesse kl 18 i St.Ansgar.


www.katolsk.no kan vi lese:
Legenden forteller at da tiden for Jomfru Marias død var kommet, fant apostlene at de på mystisk vis var innkalt til Jerusalem, og de samlet seg rundt hennes seng. Et himmelsk lys fylte rommet, apostlene falt på kne og himmelen åpnet seg. Der så de menneskesønnen stå på en lyssky, og mens Marias ansikt strålte av morskjærlighet, sprang hennes sjel inn i sønnens armer. Neste dag hyllet man hennes legeme i en kostbar linduk, og apostlene bar henne på sine skuldre til Getsemanehagen og senket henne i graven. I tre dager våket og ba de sammen med de troende ved graven. Da viste Herren seg med en hærskare engler og hilste dem. Marias sjel forente seg med legemet, hun sto opp av graven og fór opp til himmelen ledsaget av engleskaren. I tilbedelse for Den hellige Treenighet mottok Maria en strålende stjernekrone og ble kronet til himmeldronning.


Mer om denne minnedagen her

Bilder og musikk i anledning dagen:

torsdag 9. august 2012

R.I.P


www.katolsk .no melder at tidligere sogneprest i St.Ansgar menighet, Alex Kons, er død.

Herre gi ham den evige hvile og la det evige lys skinne for ham. Han hvile i fred, amen.


Alex Kons er død

Alex Joseph Kons, eks-pater og eks-OMI, døde i sitt hjem i Talisay City den 2. august. Han ble 83 år gammel.
Kons tjente i Norge fra 1978 til 1994, som sogneprest i Stavanger (tildels samtidig i Haugesund) og i Kristiansand. Tidligere hadde han virket på Grønland (der han som pilot fløy til sine kapellmenigheter og overlevde to kræsjlandinger) og på Færøyene.
Han fratrådte prestetjenesten i 1994 og bosatte seg i Cebu City, deretter i byens forstad Talisay. Der bodde han med sin filippinske kone Crescencia (Bingbing)Bernil. Han ble alvorlig syk i juli, innlagt ved Cebu Doctors' Hospital, og ble utskrevet 27. juli for å kunne dø hjemme.
Begravelsen finner sted i Cebu torsdag 9 august, og forettes av p. Claes Tande.

Nytt menighetsråd i St.Ansgar

I år er det menighetsrådsvalg i alle menigheter i Oslo katolske bispedømme. I St. Ansgar menighet har valget vært holdt helgen 9. /10. juni og 16./ 17. juni.

 Det nye menighetsrådet består i tillegg til sogneprest og kapellan av følgende:
Jocelyn Augland, Randi Catarina P. Birkeland, Phuong Huynh-Bjørkly, Doan Van Thao, Marta Drulis, Tore Heidenreich, Edward Jada, Luan Van Nguyen, Elisabeth Vetland, Margaret Aanonsen
Det nye menighetsrådet konstituerer seg så snart medlemmene kan samles etter sommeren.


Søndagsmesser på engelsk
På grunn av få fremmøtte (i gjennomsnitt færre enn 15) stopper messe på engelsk søndag 9.30 inntil videre. Ut august er messen kl 18 på søndager på engelsk.  

Kollekt forrige ukeLørdag  5. august kl.13.00     Kr.   449,-
Søndag 5. august kl.11.00      ”    2734,-
Søndag 5. august kl.13.00       ”   1780,-
Søndag 5. august kl.18.00      ”      404,-
                                        Sum kr. 5367,-


Hittil i år: kr. 222.904,-
Hjertelig takk for alle bidrag!

lørdag 4. august 2012

Kollekt forrige uke
Lørdag  28. juli  kl. 13.00       kr.    400,-
Søndag 29. juli  kl. 11.00            2526,-
Søndag 29. juli  kl. 13.00            1185,-
Søndag 29. juli  kl. 18.00              433,-
                                        Sum kr. 4544,-

Hittil i år: kr. 217.537,-

Hjertelig takk for alle bidrag!