torsdag 29. mars 2012

Den stille uke og påsken i St.Ansgar menighet 2012

           


Palmesøndag 1. april
kl. 9.30            Messe på engelsk
kl 11.00           Palmevigsel, prosesjon og høymesse på norsk
kl.13.00           Palmevigsel, prosesjon og høymesse på vietnamesisk
kl.16.00           Messe på polsk
Kl.18.00          Messe på norsk

Mandag i den stille uke 2. april
kl.17.40           Vesper
kl.18.00           Messe på norsk

Tirsdag i den stille uke 3. april
Ingen messe. Oljevigselmesse i St.Olav domkirke i Oslo

Onsdag i den stille uke 4. april
kl. 17.40          Vesper
kl.18.00           Messe på norskSkjærtorsdag 5. april  NB! MERK NYE KLOKKESLETT
kl.15.00           Messe på vietnamesisk
kl.18.00           Messe på norsk, deretter tilbedelse og skriftemål inntil midnatt.
Langfredag 6. april (faste- og abstinensdag)
kl.10.30           Matutin og laudes (sunget           
                         morgenbønn)  på norsk
kl.11.30           Skriftemål
kl.13.00           Langfredagsliturgi på                
                        vietnamesisk
kl.15.00           Langfredagsliturgi på norsk etterfulgt av  
                        økumenisk korsvei gjennom byen
kl.18.00           Korsveiandakt på vietnamesisk
Påskeaften 7. april
kl.10.30           Matutin og laudes på norsk
kl.12.00           Velsignelse av påskemat
kl.19.00           Påskevigilien på vietnamesisk
kl.22.00           Påskevigilien på norsk. Etter messen er alle velkommen til hyggelig samvær i
                        menighetslokalet
Påskesøndag 8. april
kl. 9.30            Messe på engelsk
kl.10.30           Laudes
kl.11.00           Påskedagens høymesse på norsk
kl.13.00           Påskedagens høymesse på vietnamesisk
kl.14.00           Messe på Stella Maris
kl.16.00           Messe på fransk
kl.18.00           Messe på norsk

2.påskedag 9.april
kl.12.00          Messe i Farsund
kl.16.00          Messe i Flekkefjord

onsdag 28. mars 2012

Skriftemål på vietnamesisk og engelsk

Lørdag 31. mars er messen kl 13 på vietnamesisk. Den feires av pater Joseph Nguyen, en dominikanerpater fra Roma. Han hører vietnamesiske skriftemål her denne helgen. Han kan også høre skriftemål på engelsk.

søndag 25. mars 2012

Herrens bebudelseDagen feires med messe i St.Ansgar mandag kl. 18.00

Fra katolsk.no: "Høytiden «Herrens bebudelse» er til minne om Jesu unnfangelse. Evangelisten Lukas forteller hvordan erkeengelen Gabriel kom til Jomfru Maria og ga henne budskapet om at hun ni måneder senere skulle føde verdens Frelser (Luk 1,26-38). «Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss» (Joh 1,14), slik ble Kristus unnfanget ved Den Hellige Ånd i den hellige jomfruens skjød. Og profeten Jesajas ord ble oppfylt: «Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Emmanuel» (Jes 7,14).Lukas skrev sitt evangelium mellom 70 og 90 år etter at begivenhetene fant sted, etter omhyggelig å ha skaffet seg kjennskap til fakta. Dersom Maria noensinne avslørte det hun hadde gjemt i sitt hjerte om sønnens unnfangelse og fødsel, måtte det ha vært til evangelisten Johannes, som tok henne til seg som sin mor etter Jesu død, og gjennom ham ville opplysningene ha blitt felleseie i den unge Kirken. Lukas' fortelling, som samtidig er både malerisk og dypt teologisk, kan bare være en gjenskapning av det som skjedde, primært basert på Marias egen erfaring, men også på de første disiplenes forståelse av mysteriet med den oppstandne Kristus."
Les videre her

fredag 23. mars 2012

Ukens kollekt


Lørdag 17.3    kl. 13                        511,50                                   
Søndag 18.3.  kl. 11                       3356,-   
Søndag 18.3   kl. 13                       1428,-                      
Søndag 18.3   kl. 18                        107,50

Sum                                              5914,50

Takk for bidragene!

torsdag 22. mars 2012

Messer i vest
Lørdag 24.3 er det messer i vestfylket, kl. 12.00 i Farsund(Kirketorgets kapell) og kl. 16.00 i Flekkefjord(Nygaten 7).
I Farsund er det katekese kl. 10.30.
Det er anledning til skriftemål etter messen.
Velkommen!

NB en uke tidligere enn vanlig!

Msza sw. w Farsund (Kirketorgets kapell) o godz.12 w sobota 24.3

Msza sw. we Flekkefjord (Nygaten 7 przy posterunku policji) o godz.16 w sobota 24.

onsdag 21. mars 2012

Messe på kroatisk

sv. Misa na hrvatskom 

Messe på kroatisk lørdag 24.3. kl 14.


Hvaljen Isus i Marija!

Dragi vjernici,
Želim vas obavijestiti da ćemo u subota (24.3.) imati u župnoj crkvi u Kristiansadu 
(adresa: Kirkegt. 3) susret.
Raspored programa je slijedeći:
Program:

- 13,30 mogucnost za sv. ispovijed
- 14,00 sv. misa
- iza sv. mise zajednicko druzenje uz kavu i kolace

Program:
- 13,30 mulighet for skriftemål
- 14,00 hl. masse
- etter hl. messe kirkekaffe og hyggelig møte


Ako netko ima kakav prijedlog može mi javiti na

mob.: 94788482 ili e-mailom na: Kroatisk.misjon@katolsk.no .

Ja sam poslao na adrese koje imamo trenutno ovdje u misiji, međutim ako znadete još neke hrvate koji bi željeli doći na susret pozovite ih svi su dobrodošli. Isto tako bi vas moli da mi javite ako je netko promijenio adresu ili odselio u domovinu. Hvala vam najljepša i neka vas Bog blagoslovi i čuva!


svećenik Marinko Pervan,

dušobrižnik za Hrvate u Norveškoj

mandag 19. mars 2012

Er det plass for katolske skoler i dagens Norge?

Onsdag 21. mars kl. 19 er alle velkommen til Katolsk forum
Gjermund Høgh er tidligere rektor for St.Paul skole i Bergen, nå Skoleråd i  Oslo katolske bispedømme. Han holder foredrag om de katolske skolene: "Er det plass for katolske skoler i dagens Norge ?" 
Det er anledning til spørsmål og samtale etter foredraget.
 - Alle er velkommen! I Bergen åpner et katolsk gymnas i 2012. Er det mulig å starte og drive privatskoler i et land med et av verdens mest offentlig styrte utdanningssystem? 
Kanskje vi kan våge å spørre, hva med Kristiansand? En katolsk skole her?

Korsveiandakt i fastetiden

Onsdag 21. mars er det korsveiandakt kl 18.30-19  

lørdag 17. mars 2012

Høytiden for den hellige Josef

Mandag 19.3 er det høytiden for den hellige Josef,  jomfru Marias brudgom. Dagen feires med høymesse i St.Ansgar kl. 18.00.


     www.katolsk.no: "Matteusevangeliet forteller historien om Jesu fødsel sett fra Josefs side. Josef ble bekymret da han fant at Maria var med barn, og ville skille seg fra henne i det stille, men tvilen ble fjernet da en engel viste seg for ham og fortalte om Inkarnasjonens mysterium. Josef tok da Maria til hustru, og etter katolsk tro levde de siden i et kyskt ekteskap, et såkalt «Josefsekteskap». Etter keiser Augustus' påbud tok han med seg den høygravide Maria til Betlehem for å skrives inn i manntallet. Etter Jesu fødsel i Betlehem ble Josef advart i en drøm, først om å flykte med Maria og barnet til Egypt for å unnslippe Herodes, og senere, da Herodes var død, om å vende tilbake til Israels land. Men han fryktet Archelaus, Herodes' etterfølger i Judea, og dro videre til Galilea, hvor de bosatte seg i Nasaret (Matt 1,18-25; 2,13-23). Episoden med den tolvårige Jesus i tempelet (Luk 2,41-48) viser igjen Josef som den trofaste i hans egenskap av vokter og hjelper. Dette er siste gang han nevnes i evangeliene." Les mer her.

torsdag 15. mars 2012

Hãy cùng giúp nhau xây nhà Chúa!

Pomóz w przebudowie parafii!

Hjelp oss å bygge!

Ukens kollekt


KOLLEKT siste uke:

Lørdag 10. mars       13.00              kr.   579,50
Lørdag 10. mars Tagalog                    754,-
Søndag 11.mars, eng.messe                 209,-
Søndag 11. mars 11.00                        1950,-
Søndag 11. mars 13.00                        1325,-
Søndag 11. mars 18.00                         255,50
Søndag 11. mars, fransk messe       ”     607,50
Søndag 11. mars, Stella Maris            157,-
                                                 SUM kr.5837,50

Hittil i år:     kr. 73.818,50

Hjertelig TAKK for alle bidrag!

Skriftemål på mange språkLørdag 17. mars hører p. Arne Marco Kirsebom skriftemål i kirken kl 12-13. 
Han forstår, engelsk, tysk og spansk i tillegg til norsk. 
 

mandag 12. mars 2012

Nytt møte i Brød & vin - St.Ansgars vennerBRØD & VIN
ST.ANSGARS VENNER

Tirsdag 13. mars kl. 19 er alle velkommen til St. Ansgars venner. Mat og drikke og hyggelig samvær og samtale om aktuelle tema