mandag 2. januar 2012

Litt statistikk!

statue av St.Ansgar i Corbie, Frankrike

Her finner dere litt statistikk pr. 31. 12. 2011:

St. Ansgar menighet har i dag 3068 registrerte medlemmer.
Det er 492 flere enn ved forrige årsskifte. Hovedårsaken er tilflytting.

I løpet av 2011 har vi hatt:
30 dåp

33 konfirmasjoner, inkludert 4 konversjoner og en voksenkonfirmasjon.

4 ektevielser, samt 2 par som ble forberedt her men ble viet utenbys.

10 dødsfall. 1 ble begravet i utlandet, alle andre innenfor sognet.


26 første kommunion. 4 av dem ved konversjon og en av dem ved barn i skolealder som ble meldt inn i Den katolske kirke.I tillegg fikk 2 av menighetens barn sin første kommunion i Polen.

Det var også 18 personer fra vår menighet som meldte seg ut eller av foresatte ble utmeldt av Den katolske kirke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar