mandag 31. desember 2012

Godt nytt år!I dag, 31.12, kl. 17 feires det takkemesse for året som har gått.

Tradisjonelt synges Te Deum under denne messen. Sangen er tradisjonelt tilskrevet Ambrosius av Milano og Augustin av Hippo, men moderne forskere mener dette ikke er riktig, men at hymnen gradvis har vokst frem. Noen tilskriver den også  Niketas av Remesiana

Te Deum laudamus;
te Dominum confitemur.
Te æternum Patrem
omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli,
tibi Cæli, et universæ Potestes:
Tibi Cherubim et Seraphim
in cessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra
 majestatis gloriæ tuæ.
Te gloriosus
 Apostolorum chorus,
Te Prophetarum
 laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus
 laudat exercitus.
Te per orbem terrarum 
sancta confitetur Ecclesia,
Patrem
 immensæ majestatis;
Venerandum tuum verum
et unicum Filium;
Sanctum quoque
 Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriæ,
Christe.
Tu Patris
 sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna cælorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.
Judex crederis
esse venturus.
Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Æterna fac cum Sanctis tui s
in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine 
et benedic hereditati tuæ.
Et rege eos,
et extolle illos usque in æternum.
Per singulos dies 
benedicimus te;
Et laudamus nomen tuum in sæculum,
et in sæculum sæculi.
Dignare, Domine, die isto
 sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
que madmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi:
 non confundar in æternum.
     

Deg, Gud, lover vi
Deg, Gud, lover vi.
Deg, Herre, bekjenner vi.
Deg, evige Fader,
ærer all jorden.
Deg lover alle engler.
Deg bekjenner himlene og alle makter.
Deg ærer kjerubim og serafim,
og med uopphørlig røst de roper:
Hellig! Hellig! Hellig!
Herre Gud Sebaot!
Fulle er himlene og jorden
 av din herlighet og velde.
Deg priser apostlenes 
mektige kor.
Deg lover profetenes 
ærverdige skare.
Deg opphøyer martyrenes 
hvitkledte hær.
Deg bekjenner over all jorden
 den hellige Kirke,
Fader,
umåtelig i velde,
og din høylovede sanne
 og enbårne Sønn,
og Trøsteren,
den Hellige Ånd.
Du er herlighetens konge,
Kriste.
Du er Faderens 
evige Sønn.
Du er blitt menneske for å utfri mennesket
 og du skydde ikke jomfruens skjød.
Du har overvunnet dødens brodd
 og opplatt himlenes rike for de troende.
Du troner ved Guds høyre hånd, 
i Faderens herlighet.
Som vår dommer 
tror vi du skal komme.
Deg ber vi derfor: Hjelp dine tjenere,
som du har gjenløst med ditt dyre blod.
Tell dem blant dine hellige
i den evige herlighet.
Frels ditt folk, o Herre,
og velsign din arvelodd.
Led dem 
og opphøy dem til evig tid.
Dag for dag
 velsigner vi deg,
og vi lover ditt navn i evighet
 og i evigheters evighet.
Verdiges, Herre, i denne dag 
å bevare oss uten synd.
Miskunne deg over oss, Herre,
miskunne deg over oss.
Din miskunn hvile over oss, Herre,
vi som håper på deg.
Til deg, Herre, har jeg satt min lit, 
la meg ikke bli til skamme i evighet.

mandag 24. desember 2012

God jul!

Julen 2012 i St.AnsgarLille Julaften, 4. søndag i advent, 23. desember
kl. 10.30 skriftemål
kl. 11. Høymesse
kl. 12.15 skriftemål
kl.  13.00 Messe på vietnamesisk
kl 17.30 skriftemål
kl. 18.00  Messe
Anledning til skriftemål også etter messen.Julaften, mandag 24. Desember
På julaften og juledagen feires messe på flere språk og på flere steder. Samtidig opprettholdes den gamle tradisjonen med de tre julemessene med ulike tekster. På latin kalles disse Missam in nocte, in aurora og in die. Messen om natten, ved daggry og om dagen. En fjerde messe finnes, nemlig vigilien for julaften. Den feires, tilrettelagt som barnemesse, kl 15.Mer informasjon om disse messene her (på engelsk)
kl. 15.00 Barnemesse (vigilie)
kl. 20.00 Messe på vietnamesisk
kl. 24.00 Midnattsmessen (in nocte)Juledagen, tirsdag 25. desember                                                      
kl. 9.30. Messe på engelsk (In aurora)
kl. 11.00 Juledagens Høymesse (In die)
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
kl. 14.00 Messe på Stella Maris i Mandal2. juledag, onsdag 26. desember
(Den hellige Stefan)
kl. 11.00 Høymesse
kl. 12.00 Messe i Farsund
kl. 14.00 Messe på polsk i St.Ansgar
kl. 16.00 Messe i FlekkefjordSøndag 30.desember, Den hellige familie
kl. 11.00 Høymesse
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
kl. 18.00 Messe på engelsk


Nyttårsaften, mandag 31. desember
kl. 17.00 Takkemesse for året som har gått.

Julens oktavdag, tirsdag 1. januar 2012, Høytiden for Jomfru Maria.
kl. 11.00 Høymesse
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk

søndag 23. desember 2012

O Emmanuel - 23.desember
Å, Emmanuel, du vår konge og vår lovgiver,
du frelser som folket lengter etter!
Kom og forløs oss, Herre vår Gud.

Kom, Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk.

lørdag 22. desember 2012

O rex gentium - 22.desember
O Rex Gentium, et desideratus earum,
lapisque angularis, qui facis utraque unum:
veni, et salva hominem,
quem de limo formasti.

O rex gentium. Å verdens konge, alle folk venter deg med lengsel.
 Du er den hjørnesten som samler alle til ett.
 Forløs det falne menneske
 som du har skapt av jord!

Kom, Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk

mer info 
her

torsdag 20. desember 2012

Julen 2012 i St.AnsgarLille Julaften, 4. søndag i advent, 23. desember
kl. 10.30 skriftemål
kl. 11. Høymesse
kl. 12.15 skriftemål
kl.  13.00 Messe på vietnamesisk
kl 17.30 skriftemål
kl. 18.00  Messe
Anledning til skriftemål også etter messen.Julaften, mandag 24. Desember
På julaften og juledagen feires messe på flere språk og på flere steder. Samtidig opprettholdes den gamle tradisjonen med de tre julemessene med ulike tekster. På latin kalles disse Missam in nocte, in aurora og in die. Messen om natten, ved daggry og om dagen. En fjerde messe finnes, nemlig vigilien for julaften. Den feires, tilrettelagt som barnemesse, kl 15.Mer informasjon om disse messene her (på engelsk)
kl. 15.00 Barnemesse (vigilie)
kl. 20.00 Messe på vietnamesisk
kl. 24.00 Midnattsmessen (in nocte)Juledagen, tirsdag 25. desember                                                      
kl. 9.30. Messe på engelsk (In aurora)
kl. 11.00 Juledagens Høymesse (In die)
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
kl. 14.00 Messe på Stella Maris i Mandal2. juledag, onsdag 26. desember
(Den hellige Stefan)
kl. 11.00 Høymesse
kl. 12.00 Messe i Farsund
kl. 14.00 Messe på polsk i St.Ansgar
kl. 16.00 Messe i FlekkefjordSøndag 30.desember, Den hellige familie
kl. 11.00 Høymesse
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
kl. 18.00 Messe på engelsk


Nyttårsaften, mandag 31. desember
kl. 17.00 Takkemesse for året som har gått.

Julens oktavdag, tirsdag 1. januar 2012, Høytiden for Jomfru Maria.
kl. 11.00 Høymesse
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk

O clavis David - 20. desember

O Clavis David, et sceptrum domus Israel;
qui aperis, et nemo claudit;
claudis, et nemo aperit:
veni, et educ vinctum de domo carceris,
sedentem in tenebris, et umbra mortis.

O clavis David. Å, nøkkel til Davids hus, du Israels kongestav. 
Når du åpner, skal ingen lukke til,
 når du lukker, skal ingen åpne. 
Løs fangene av syndens lenker 
og før dem ut av dødens skygge.

Kom Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk.mer info her

onsdag 19. desember 2012

O Radix Jesse - 19.desember

O Radix Jesse, qui stas in signum populorum,
super quem continebunt reges os suum,
quem Gentes deprecabuntur:
veni ad liberandum nos, jam noli tardare.

O radix Jesse. Å skudd på Jesse rot, underfulle tegn for alle folkeslag.
 Konger skal tie når du taler, 
og folkeslag skal bøye kne.

Kom Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk.

mer info 
her

tirsdag 18. desember 2012

O Adonai, 18.desember
O Adonai, et Dux domus Israel,
qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti,
et ei in Sina legem dedisti:
veni ad redimendum nos in brachio extento.

O Adonai. Å, Herre, du høvding for Israels hus.
Du talte til Moses fra tornebuskens flammer
og gav ham loven på Sinai berg.
Strekk ut din sterke arm og frels oss fra syndens åk.

Kom, Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk.
Mer info her

O sapientia, 17.12O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti,
attingens a fine usque ad finem,
fortiter suaviter disponens que omnia:
veni ad docendum nos viam prudentiae.

O Sapientia. Å, visdom, du evige Ord som Gud har talt.
Du råder for hele verden. Sterk og mild leder du alt.
Kom, lær oss å leve klokt og rett.

Kom, Herre, frels oss! Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk.

Les mer her

KOLLEKT siste uke

Lørdag 15. desember kl. 13.00              Kr   201,-
Lørdag  15. des. Spansk messe             ”      486,-
Søndag 16. desember kl. 11.00             ”     1478,-
Søndag 16. desember kl. 13.00             ”     1757,-
Søndag 16. des. polsk og eng.              ”     1165,-


                                                        Sum kr.   5087-

Sum hittil i år : 372573,50

Hjertelig takk for alle bidrag!!!!