onsdag 29. september 2010

Katolsk forum

Onsdag 6. oktober, kl. 19.00 i St. Ansgar kirke, Kirkegt. 3

Andreas Wyller Falkenberg, professor ved UIA, fakultet for økonomi/samfunnsvitenskap :
”Integritet og integrasjon: utfordringer for kirkens fargerike fellesskap”.

Spørsmål og samtale etter foredraget. Møtet er åpent for alle.

søndag 26. september 2010

Katekese

Lørdag 2. oktober er det katekese. 1.-6. klasse har undervisning fra kl 10-14
7.-8. klasse har katekese fra kl 13-17. Messe for alle klassetrinn kl. 13.00.

Katekesen for 9.klasse begynner senere i oktober. Mer informasjon kommer.

Jesu HjertefredagFredag 1. oktober er første fredag i måneden – Jesu hjerte fredag. Det er sakramentstilbedelse og anledning til skriftemål fra kl 17.

Troskurs

Torsdag 30. september fra kl. 1845 til kl 21.00 er det informasjonskurs om katolsk tro for alle interesserte.

EKKO-kurs for kateketer

Onsdag 29. september starter EKKO kurs for kateketer. Påmelding og mer informasjon på oppslagstavlen, eller på telefon til menighetskontoret.
Se også mer informasjon her: http//www.katekese.no/?nid=3019

Messe på polsk.

Søndag 3. oktober er det messe på polsk i St. Ansgar.

søndag 19. september 2010

Referat fra menighetsrådsmøte 16.9.2010

Referat fra menighetsrådsmøte i St.Ansgar menighet
Torsdag 16.9.2010


Tilstede: P. Michael Nguyen Duong Duy, p. Frode Eikenes, Phuong Huynh-Bjørkly, Cat Thi Nguyen, , Tore Heidenreich, Luan Van Nguyen, Thao Van Doan, Kåre M. Dalane, Elisabeth Vetland
Meldt forfall:, Jocelyn S. Augland, Karolina Raj, Tove A. Haugen


Møtet startet med bønn ved p. Frode.

Sak 6h10 Godkjenning av referat fra forrige møte, og dagsorden
Elisabeth leste raskt igjennom referatet, som ble godkjent uten kommentarer.
Dagsorden ble også godkjent.


Sak 7h10 Sognepresten informerer
Fra finansrådet: de hadde møte 15.9. Pr.i dag er ikke økonomien så verst, det har
vært en inntekstøkning, og utgiftene har ikke vært så store – ennå. Det står 1.4
millioner på byggekontoene, dette er innkomne gaver.
Fra byggekomiteen: nabovarsel er ute, anbudsinnhenting er i gang.
Besøk av eiendomsforvalter i OKB, Ole Fredrik Sand Andersen:
Dette var ikke så oppløftende, han oppdaget hussopp i Kiga, og anbefaler snarlig
riving av trapper og innvendige vegger for å unngå spredning. Han påpekte også
flere ting som må repareres i kirke og menighetslokale. Han sender rapport, og når
den kommer må tiltak iverksettes. Dette må ses i sammenheng med utbyggingen,
og saken oversendes byggekomiteen. De må selv avgjøre om det er de som vil
jobbe med dette, eller om de vil nedsette et utvalg.
Stella Maris: her blir det dugnad 16.10. Det skal felles furutrær, friseres blodbøk og vaskes vegg.
Juleavslutningsmøtet flyttes fra 1.12 til 8.12, bl.a. fordi det kolliderer med Ekko-
kurs.


Sak 8h10 Nytt fra SAUL
Phuong rapporterer at ungdommen er svært fornøyde med turen til Tyskland, men at de savnet et mer detaljert program på forhånd. De ville gjerne være mer involvert i planleggingen selv neste gang. Cat etterlyste også bedre informasjon til foreldrene på forhånd.
De planlegger også tur til Stella Maria 23.-24. oktober, og håper da å få besøk av
biskopen. Dette hadde vært en flott måte å vise biskopen hvor mye Stella Maris
betyr for menigheten, og menighetsrådet er glade for dette. Hvis det passer inn i
planene, håper vi at han også kan feire messe der.


Sak 9h10 Bispevisitasen 23.-24.10
Foreløpig program:
Lørdag: møte med finansråd og byggekomité, gjennomgang av menighetens
praktiske anliggender, tur til Stella Maris, både for å se på bygningene, møte
ungdommene og feire messe. Tilbake i Kristiansand blir det møte og middag med
menighetsrådet. Luan er ansvarlig for maten, Elisabeth for desserten.
Søndag: messe, kirkekaffe, anledning for folk å ha privat møte med biskopen hvis
de har avtalt det med hans sekretær på forhånd. Vietnamesisk messe flyttes til kl.
15.
P. Frode kontakter biskopen og finner ut nøyaktig når han kommer, og utarbeider
så et nærmere forslag til program som han mailer ut til menighetsrådets medlemmer.
Endelig finpuss av program tas på neste møte 20.10


Sak 10h10 Blogg
Denne er nå oppe, og finnes på http://stansgar.blogspot.com
Alle må si ifra om ting som bør inn der. Etter hvert kommer det også info på
forskjellige språk, i alle fall når det gjelder messer på språkene.
P.Frode skal melde fra til katolsk.no om adressen til bloggen, samtididg som han
melder fra om det nye menighetsrådet.


Sak 11h10 Vaktmestertjeneste
Thao orienterer: det er etablert et team på 5-6 personer som skal ta seg av dette.
Mai Phi Hung er kontaktperson, og den som forholder seg til sognepresten. En
konto er opprettet (tilsvarende lønn for 20% stilling) hvor de kan ta ut penger til
utgiftsdekning etc. De får ikke lønn. Det er viktig at menigheten viser at de setter
pris på dette arbeidet, gjennom en gave eller annen oppmerksomhet, f. eks
ved årets slutt.
Prestene er ansvarlige for låsing, slukking og annet daglig oppsyn.


Sak 12h10 Komitéer
Valgkomité: Tore spør fjorårets komité om de vil fortsette.
Stella Maris: Arne Barth(leder), Trond Urestad(p.Frode spør ham), Mai Phi
Hung(Thao spør ham)
Kiga AS : p. Frode spør om det fremdeles bør være et AS, siden det ikke lenger
er utleievirksomhet. Etter litt diskusjon bestemmes det å beholde ordningen
inntil videre.

Sak 13h10 Kursing av lektorer
Dette utsettes til etter jul, pga mye aktivitet i høst.

Sak 14h10 Eventuelt
Ministranter: det er mange i messe kl. 13, men få kl. 11. P. Frode arbeider aktivt
med å verve nye blant de som allerede kommer til messen kl.11. Ministrantleder
Huy arbeider også med sakenVanse, 17.9.10
Elisabeth Vetland

Messe i Farsund og Flekkefjord

Lørdag 25.9 blir det messe i Farsund kl 12.00 og i Flekkefjord kl 16.00
I Farsund er det katekese for alle katolske barn kl. 10.30.

Viktig melding!

Lørdag 25.9 blir det ingen messe i St.Ansgar kl. 13

Pater Olav dypper pennen!Pater Olav Müller har skrevet bok. Den kan
kjøpes gjennom menighetskontoret. Ta
kontakt og skriv deg på bestillingsliste
så kommer flere bøker etter hvert.Her kan du bla i boka! : http://issuu.com/stolavforlag/docs/978-82-7024-227-6?mode=embed&layout=http://www.stolavforlag.no/issuu/basicGrey/layout.xml&showFlipBtn=true
Dugnad på Stella Maris!

Sett av lørdag 16. Oktober. Bli med og gjør en innsats for dette flotte stedet! Det blir opprydding etter trefelling, og vask av huset utvendig.Meld deg frivillig ved å kontakte Trond Urestad eller sognepresten

mandag 13. september 2010

Messe på fransk


Søndag 19. september er det messe på fransk kl 16.

Messe på spansk

Lørdag 18. september er det messe på spansk kl 15. NB Merk tiden.

Høstens første møte i Katolsk Forum

Onsdag 15. september, kl. 19.00


Seniorrådgiver Inger Lise Andersen og psykologspesialist Mogens Albæk
Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress
Helse Sør/Øst HF / Bufetat:

Seksuelle overgrep i og utenfor den katolske kirken.

Den katolske kirken har vært rammet av en rekke tragiske episoder hvor barn har blitt misbrukt av tillitspersoner i kirken. Hvordan kan sånt skje ? Hvem og hvordan er de som begår overgrep mot barn?

Velkommen, ta gjerne med deg noen!

onsdag 1. september 2010

Internasjonal dag
Sola strålte om kapp med de frammøtte da St. Ansgar menighet i Kristiansand arrangerte internasjonal dag søndag 13. juni.
Flere hundre mennesker var møtt fram for å delta på utendørsmesse i bakgården til St. Ansgar. Dagens lesninger og kirkebønnen ble framført på en rekke språk. Etter messen begynte gatearrangementet i Kirkegata, som for anledningen var stengt for biltrafikk. Arrangør av internasjonal dag i Kristiansand var den lokale Caritas-avdelingen.
Dagen ble virkelig internasjonal. Folk fra tre forskjellige verdensdeler danset og sang. Det ble servert mat fra enda flere verdensdeler. De frammøtte fikk anledning til å smake alt fra norsk kransekake til chilenske empanadas. Både polakker, burundiere, tamiler, filippinere, irakere og vietnamesere disket dessuten opp med det beste de hadde å by på.
Kulturinnslagene kom også fra en lang rekke land. Den filippinske kvinnegruppa i menigheten viste en rekke tradisjonelle danser fra hjemlandet, blant annet den flotte stokkedansen. Vietnamesiske jenter danset grasiøst med blomster i hendene. En stor gruppe burundiere sang. Og en gruppe chilenere i huaso-utstyr (huaso er den chilenske utgaven av cowboyen) både sang og danset.
Resultatet ble over all forventning: Alt i alt kom det inn 30.000 kroner som skal gå til Caritas' arbeid blant jordskjelvofrene på Haiti.
,