Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

søndag 20. mai 2018

Maimøte i juniorklubbenHar du barn fra 3. til 7. klasse?
Nå er det igjen tid for St. Ansgars juniorklubb. Her blir barna kjent med hverandre gjennom forskjellige aktiviteter, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.Fredag 25.05. 
NB! NYTT KLOKKESLETT OG NYTT STED:
KL. 18.15 – 21.00 I HANNEVIKA BOWLING

PÅMELDING INNEN TORSDAG 24.MAI til Dung Phan mob. 41844223


Bilder fra tidligere klubbkvelder finner dere her

I mai MØTES VI I HANNEVIKA BOWLING KL. 18.15. Alle som skal være med å spille bowling MÅ melde seg på til Dung Phan mob. 41844223 innen TORSDAG 24. MAI.

Foreldre kjører barna til Hannevika bowling kl. 18.15, og foreldre henter barna i Hannevika bowling kl. 21.00.

Adressen er Hannevika Bowling, Kartheia 5, 4626 Kristiansand, www.hannevikabowling.no

Kunngjøringer uke 21Tirsdag 22/05     kl. 18.00    Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse
Onsdag 23/05     kl. 18.00    Messe
Torsdag 24/05    kl. 11.00    Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga
                           kl. 18.00    Messe
Fredag 25/05      kl. 18.00    Messe
Lørdag 26/05     kl. 13.00    Messe
                           kl. 14.00    Messe på tagalog
                           kl. 16.00    Messe på fransk
                           kl. 18.00    Messe på polsk
                           kl. 14.00   Messe i Lyngdal
                           kl. 17.00   Messe i Flekkefjord
Søndag 27/05     DEN HELLIGE TREENIGHET
kl. 09.00    Messe på polsk
                           kl. 11.00    Messe på norsk
                           kl. 13.00    Messe på vietnamesisk
Denne uken:
Torsdag 24/5      kl. 19.00    Caritas vårmøte. Foredrag av Tormod  Nuland, Caritas Norge. Ta med litt mat til felles måltid og en gevinst til utlodningen. Alle hjertelig velkommen
Fredag 25/5        kl. 18.15    Juniorklubben bowler på Hannevika bowling, mer info her
Fredag 25/5        kl. 19.00    SAUL i ungdomskjelleren
Lørdag 26/5       kl. 17.00    Vårfest i Kiga v/Tam
Annet:
Katekesen trenger flere kateketer og assistenter.
Kontakt Mona J.  Jardim, tlf. 95856044.

torsdag 17. mai 2018

Kunngjøring uke 20Tirsdag 15/05     kl. 18.00    Messe – etterfulgt av sakraments tilbedelse
Onsdag 16/05     kl. 18.00    Messe
Torsdag 17/05    GRUNNLOVSDAG!
                          kl. 15.00    Messe
Fredag 18/05      kl. 18.00    Messe
Lørdag 19/05     kl. 13.00    Messe
Lørdag 19/05     kl. 14.00    Messe på spansk
Søndag 20/05     PINSEDAG
kl. 09.00    Messe på polsk
                          kl. 11.00    Messe på norsk
                          kl. 13.00    Messe på vietnamesisk
Mandag  21/05   Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
kl. 09.00    Messe på polsk
                          kl. 11.00    Messe på norsk

Denne uken:
Torsdag  17/05   kl. 18.00    Fest i KIGA etter borgertoget
Påmelding (se oppslag i inng.hall og Kiga)
Fredag   18/05    kl. 19.00    Spansk gruppe ber i Kirken

Annet:
Lørdag  19/5      kl. 15.00    Spansk gruppe kirkekaffe i Kiga
Søndag 20/5       kl. 13.00    Unge Voksne har kirkekaffen i dag
Torsdag 24/5      kl. 19.00    Caritas har vårmøte i Kiga. Oppslag senere
Damegruppens møte i Kiga 16/5 kl. 16.00 er AVLYST!

Katekesen trenger flere kateketer og assistenter.
Kontakt Mona J.  Jardim, tlf. 95856044.

Kollekt uke 18/2018Lørdag 28. april. Tagalog messe kl. 14.               kr.   810,-
Lørdag 5. mai. Messe kl. 13.00                             «    472,-
Lørdag 5. mai. Polsk messe kl. 18.00                    «    594,-
Søndag 5. mai. Messe kl. 9.15                              «   1372,-
Søndag 5. mai. Messe kl. 11.00                             «    1710,-
Søndag 5. mai. Messe kl. 13.00                             «    1825,-
Søndag 5. mai. Kaldeisk messe kl. 15.00              «     825,-

                                                                SUM       kr.  7611,-

 Hittil i år kr. 189.179,-

Takk for alle bidrag!

søndag 6. mai 2018

Kunngjøring uke 19Tirsdag 08/05kl. 18.00Messe – etterfulgt av sakraments tilbedelse
Onsdag 09/05 kl. 18.00 Messe
Torsdag 10/05KRISTI HIMMELFART
kl. 09.00Messe på polsk
kl. 11.00Messe på norsk
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
Fredag 11/05kl. 18.00Messe
Lørdag 12/05kl. 13.00Messe

Søndag 13/057. SØNDAG I PÅSKETIDEN
kl. 09.00Messe på polsk
kl. 11.00Messe på norsk
kl. 13.00 Messe på vietnamesisk
________________
Denne uken:
Lørdag 12/05Katekese
Kl. 10.00 - 14.00Klassene 1 - 4
Kl. 13.00 – 17.00Klassene 5 - 9

lørdag 28. april 2018

Kunngjøring uke 18


Tirsdag 01/05     Høytiden for st. Josef Håndverkeren.
                             kl. 13.00   Høymesse på vietnamesisk. Alle hjertelig 
                                              velkommen!
                             kl. 18.00   Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 02/05     kl. 18.00   Messe

Torsdag 03/05     kl. 11.00   Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga
                             kl. 18.00   Messe

Fredag 04/05      kl. 18.00     Messe 

Lørdag 05/05      kl.   13.00   Messe
                             kl.  18.00   Messe på polsk


Søndag 06/05     kl.    09.00   Messe på polsk      OBS  Ny tid !!  
                            kl.   11.00     Messe på norsk
                            kl.   13.00    Messe på vietnamesisk
                             kl.  15.00.  Messe på kaldeisk

________________

Damegruppen har møte i Kiga onsdag 2. Mai fra kl. 16.00

SAUL har møte i Kiga   fredag 4. Mai fra kl. 19.00


Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe!
     Ønsker dere en riktig god søndag!